Groen noemt vonnis "wake up call" voor Belgische regeringen

Hermes Sanctorum (Groen)
BELGA Hermes Sanctorum (Groen)
De verplichting van de Nederlandse overheid om de CO2-uitstoot terug te dringen, is een belangrijke doorbraak en een wake up call voor het beleid in België. Dat zegt gemeenschapssenator Hermes Sanctorum (Groen), die de bevoegde ministers in ons land oproept een "serieuze versnelling hoger te schakelen" en het niet tot een veroordeling te laten komen.

Een rechter in Den Haag legde de Nederlandse overheid vandaag op de uitstoot van CO2 in 2020 met zeker 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat vonnis kwam er in een zaak die de organisatie Urgenda had aangespannen. Ook in ons land schaarde een reeks bekende Vlamingen zich achter de vzw Klimaatzaak, die de regeringen voor de rechter sleepten "wegens het uitblijven van een degelijk klimaatbeleid".

Volgens Sanctorum dreigt ook België een veroordeling op te lopen indien de ministers geen actie ondernemen. Hij merkt op dat voor het eerst een rechter een overheid op de vingers tikt voor een te laks klimaatbeleid. "Dit belooft goeds voor de Klimaatzaak in ons land. Want ook de regeringen van N-VA, Open VLD en CD&V doen te weinig inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen", aldus het Vlaams parlementslid.

Zijn partij dringt erop aan dat ook de Belgische overheden minstens 25 procent minder uitstoot met eigen inspanningen zouden realiseren, in plaats van bijvoorbeeld schone lucht in het buitenland aan te kopen. "Maar er is zelfs nog geen akkoord tussen de Vlaamse en de andere regeringen over de verdeling van de inspanningen. Ministers van Klimaat Joke Schauvliege en Marie-Christine Marghem moeten dus een serieuze versnelling hoger schakelen", besluit Sanctorum.