Groen licht voor Uplace, maar minder kleinhandel in regio

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace. Om tegemoet te komen aan de problemen rond mobiliteit en leefkwaliteit wordt de oppervlakte voor kleinhandel in het hele betrokken gebied met een derde verminderd. Aan de oppervlakte voor Uplace zelf wordt echter niet geraakt. Er komt dus geen Uplace-light. Zo blijft er voor Uplace bijvoorbeeld 55.000 vierkante meter voor retail. Dat staat verankerd in het vernieuwde brownfieldconvenant tussen de Vlaamse regering en Uplace dat verfijnd werd om tegemoet te komen aan eerdere juridische bezwaren van de Raad van State.

De kogel is door de kerk. Na een lange dag vergaderen heeft de Vlaamse regering een compromis bereikt over het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan dat onder meer plaats moet bieden aan winkelcentrum Uplace. Dat nieuwe plan was nodig na de vernietiging door de Raad van State vorig jaar. De Raad van State had vooral bezwaren omtrent het mobiliteitsluik van de plannen.

Om tegemoet te komen aan die bezwaren wordt in het nieuwe plan de oppervlakte kleinhandel met een derde verminderd. Ook de oppervlakte aan kantoren wordt ingekrompen. Minister van Omgeving Joke Schauvliege: "We hebben de kleinhandel in de cluster met een derde gereduceerd ten opzichte van het vernietigde GRUP. Bovendien vragen wij garanties op het vlak van openbaar vervoer, alvorens die mobiliteitsgenererende activiteiten toe te laten. Zo is een hoog frequente busverbinding en een GEN-station opgenomen als voorwaarde".

Aan de grootte van het winkelcomplex Uplace wordt echter niet geraakt. Zo blijft er voor Uplace een oppervlakte van 55.000 vierkante meter aan retail voorzien. Ook de oorspronkelijk geplande oppervlaktes aan leisure, hotels, enz... blijven behouden. Dat staat verankerd in een nieuwe brownfieldconvenant tussen de Vlaamse regering en Uplace. De vorige brownfieldconvenant was gebotst op juridische bezwaren van de Raad van State. Die had onder meer bezwaren bij de verregaande engagementen van de Vlaamse regering en het feit dat de regering optrad als rechter en partij. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters is het nieuwe convenant "verfijnd" om tegemoet te komen aan die opmerkingen.

Dat er niet geraakt wordt aan de oppervlakte voor Uplace heeft naar verluidt ook te maken met het garanderen van rechtszekerheid. Blijkbaar lag het juridisch moeilijk om te morrelen aan de afspraken die de regering in het verleden is aangegaan met Uplace.

Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Nu volgt nog een openbaar onderzoek met een looptijd van zes maanden. Eventuele bezwaren en opmerkingen worden in het najaar van 2015 opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering, die op dat ogenblik een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan vaststellen. "Op basis van een definitief GRUP kunnen de initiatiefnemers van de verschillende projecten bouwvergunningen aanvragen. Ook bij deze individuele vergunningsaanvragen wordt telkens een inspraakmoment georganiseerd", stelt het kabinet-Schauvliege. Uplace zelf laat verstaan dat het al een bouwvergunning op zak heeft.

BELGA

Unizo: "Dieptepunt voor kleinhandel"

Intussen lopen de eerste kritische reacties op de beslissing binnen. "Met deze beslissing toont de regering van N-VA, CD&V en Open Vld haar ware gelaat. Gezondheid, mobiliteit en kleine ondernemers moeten wijken voor megaprojecten. Deze regering rijdt niet voor de Vlamingen, ze is er enkel voor een handvol magnaten met ouderwetse ideeën", reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum. Zijn partij dringt aan op een actuadebat over de kwestie.

Ook Touring betreurt de beslissing. "Het aantal verliesuren per jaar op de Brusselse Ring zal met 424 toenemen bij de komst van het megacomplex in Vilvoorde. De files zullen er ongeveer 4 kilometer per dag langer zijn", zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Unizo oordeelt dat de goedkeuring van Uplace "lijnrecht ingaat tegen het voornemen van de Vlaamse regering om maximaal in te zetten op kernversterkend beleid". De organisatie vreest voor meer leegstand en verloedering in de kernen en bekijkt nu naar eigen zeggen de mogelijkheden om de schade voor de handel in kernen tot een minimum te beperken via de procedure van de socio-economische vergunning.

Ook Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, liet zich eerder op de avond negatief uit in de studio van 'Terzake'. "Men moet toch eens nadenken waar men mee bezig is. Een van de grootste problemen voor onze regio is het dichtslibbende wegennet. En dan plant men een project dat 25.000 extra voertuigen per dag extra creëert. Dat is de organisatie van de stilstand", aldus Bonte. "Wie is er nog voorstander van Uplace?"

Uplace:" Positief voor ondernemersklimaat"

Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering. "Deze beslissingen zijn positief voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen en bestendigen de rechtszekerheid", luidt het in een persbericht.

Uplace herhaalt dat het beoogde project bijna 3.200 jobs kan opleveren. "Het zal de motor zijn van nieuwe economische activiteiten en betekent de start van welvaart en welzijn in een regio die al lang snakt naar beter", besluit Uplace.

"Beslissing verpakt in doorzichtig jasje van 'correcties'"
Het was op de hoorzitting over de kritische studie van het steunpunt Ruimte, dat waarschuwde voor de negatieve mobiliteitseffecten van Uplace, al duidelijk dat de Vlaamse regering zou doorzetten met dit project. Dat zegt sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke in een reactie.

Volgens Vandenbroucke is de beslissing "alleen verpakt in een jasje van 'correcties' dat al te doorzichtig is". Aan Uplace wordt volgens hem niet geraakt. "De negatieve effecten op de mobiliteit in een regio die al kreunt onder de files zullen er hoe dan ook zijn. Het is eigenlijk cynisch dat deze Vlaamse regering bereid is om miljoenen te investeren in de ontsluiting van een winkelcentrum dat werkelijk niemand in de regio wil, terwijl voor het openbaar vervoer elders in Vlaanderen de hakbijl wordt bovengehaald", luidt het tot slot.