Groen licht voor eerste sociale verkiezingen bij spoorwegen in 2018

photo_news
De Nationale Paritaire Commissie bij het spoor heeft het ontwerp goedgekeurd om sociale verkiezingen te organiseren bij de Belgische Spoorwegen. "Een historische primeur, zowel voor het spoor als voor de openbare sector", klinkt het in een persbericht van HR Rail.

Het ontwerp werd naar verluidt unaniem goedgekeurd. De verkiezingen zullen voor het eerst plaatsvinden in 2018 en vervolgens, vanaf 2024, om de 4 jaar. De medewerkers van de Spoorwegen zullen in totaal 561 vertegenwoordigers kunnen aanduiden voor de verschillende organen van sociaal overleg waarin ACOD, ACV Transcom en VSOA zetelen. Het gaat om de 5 gewestelijke paritaire commissies, de 3 bedrijfscomités voor preventie en bescherming op het werk (NMBS, HR Rail en Infrabel) en de 88 comités en subcomités voor preventie en bescherming en het werk van de NMBS en Infrabel.

Een uitzondering geldt voor de Nationale Paritaire Commissie en de andere nationale organen van sociale dialoog die besprekingen voeren over de regelgeving en bedrijfsstrategie van de drie bedrijven. Daar blijft de huidige procedure ook na 2018 van kracht. Die procedure houdt in dat de erkende vakbonden de personeelsafgevaardigden aanduiden binnen de organen voor sociaal overleg op basis van hun aantal leden.

Betwistingen
Volgens HR Rail zal het starten met de effectieve organisatie van de eerste sociale verkiezingen zodra de laatste wetgevende initiatieven goedgekeurd en gepubliceerd zijn. Het gaat hierbij om de beroepsprocedures bij betwistingen en de ontslagbescherming van syndicaal (kandidaat-)afgevaardigden.