Groen is geschokt over N-VA-voorstel: "Geen enkel kind herleiden tot cijfer"

Elisabeth Meuleman.
belga Elisabeth Meuleman.
Groen reageert "geschokt" op het voorstel van N-VA-parlementslid Koen Daniëls om het IQ van scholieren te meten, zodat kan worden nagegaan of het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) van de overheid haar doel bereikt. Volgens Elisabeth Meuleman mag geen enkel kind herleid worden tot een cijfer. Ook CD&V is niet voor het voorstel te vinden.

Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen voor kansarme kinderen in het gewone basisonderwijs op vijf jaar tijd nauwelijks verbeterd zijn. Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid, waarbij ze basisscholen extra lestijden en werkingsmiddelen toekent voor kansarme kinderen. N-VA-lid Koen Daniëls stelde daarop voor om het IQ van leerlingen te meten en na te gaan welke progressie ze maken.

Dat is niet naar de zin van Groen. Elisabeth Meuleman, onderwijsspecialiste van de partij, zegt dat "dit haaks staat op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op alle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt".

"Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten."

Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Ze vreest echter dat de oplossing die N-VA voorstelt de kloof enkel groter zal maken. "De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen."

"Niets doen is geen optie"

Volgens Daniëls is het duidelijk dat "het IQ niet gelijk verdeeld is tussen kinderen uit een kansrijk of kinderen uit een kansarm milieu". "Laat ons daarom dat IQ meten en kijken welke progressie een leerling gemaakt heeft, de leerwinst die werd geboekt", zo zei hij gisteren in het Vlaams parlement.

Niets doen is geen optie, vindt N-VA. "We geven nu al vijftien jaar GOK-middelen, maar de curve blijft vlak. We zien zelfs dat sommige kinderen uit de vierde generatie van allochtone families het slechter doen dan de eerste generatie."

Crevits: "Voorzichtig met IQ-tests"

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits vindt dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met IQ-tests. "Die zijn immers cultuurgebonden. Bovendien kan je het onderwijs niet zomaar gelijkstellen met puur cognitieve ontwikkeling. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we toch iets meer verwachten."

"Een IQ is geen vaststaand feit, maar iets dat continu in ontwikkeling is", zegt ook CD&V-onderwijsspecialiste Kathleen Helsen. "Het IQ meten is dus niet relevant omdat de context heel bepalend is. We merken dat als een kind kansen krijgt en gestimuleerd wordt het IQ stijgt en dat als dat niet gebeurt, het IQ daalt."

Crevits is gehecht aan de vrijheid van onderwijs, maar wat de GOK-middelen betreft moet er ook volgens haar iets gebeuren. Een betere verantwoording waarvoor de middelen gebruikt worden, zoals onder meer Jo De Ro (Open Vld) suggereert, is een mogelijkheid. "Maar het is niet zo dat de beste verantwoorder ook de beste resultaten aflevert", waarschuwt ze.

De minister stelt voor om de onderwijsinspectie te versterken. "Zij zijn nu met 140 mensen voor 4.000 scholen, de vraag is of dat voldoende is. Misschien zit de sleutel in het versterken van de inspectieteams? Dan moeten we geen extra voorwaarden opleggen voor verantwoording." Crevits waarschuwt wel dat daar momenteel geen budget voor is.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
belga Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).141 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Jan Devos

  Schrik dat het merendeel van de studenten te laag zou scoren ? =D Vind dit een geweldig idee ! Zo kunnen we bepaalde kinderen die niet op een gewone school thuis horen op ander scholen helpen. Of er toch voor zorgen dat zij dit niet verpesten voor de leerlingen met een normaal IQ

 • Marco Debart

  IQ meten daarom niet direct. ( althans gebeurde dit vroeger ook al ). Maar laat ze al eens beginnen om terug de kinderen met bvb. ADHD, of die met een geestelijke achterstand te scheiden. ( ook zoals het vroeger gebeurde ). Die kinderen mogen vast en zeker dezelfde kansen krijgen. Maar ze storen de lessen. Ze creëren steeds afleiding, en worden er zelden op gewezen of voor gestraft. Maar aangezien dat Crevits en de rest liever besparen op alles en nog wat, steken ze alles maar bij elkaar.

 • Jef Heffens

  Ze zouden er beter voor ijveren om jongeren die niet echt intellectueel zijn en zich al vroeg om school vervelen vanaf 14 jaar te laten werken en tot hun 18 jaar van overheid regelmatig opleidingen kunnen volgen die met hun werk te maken hebben. Nu houd men die jongeren tot 18 jaar op school en zijn alleen voorbereid om levenslang te gaan stempelen.

 • Gino Denil

  Als het van Groen afhing, Daniel Wouters, dan zouden die de laagste inkomens wel minder belasten en de hogere progressief meer. Zoals het vroeger was, voor de hervorming van de belastingen onder Verhofstadt.. Maar rechtse regeringen voeren hervormingen door waardoor de hoogste inkomens minder belasting betalen en de laagste meer. Zoals nu weer in Nederland onder Rutte III.

 • Hugo Wouters

  Geen slecht idee, dan kan men deze IQ-arme kinderen beter begeleiden. In mijn eerste studiejaar zat er zelfs eentje die tot twee jaar toe dat jaar moest overdoen. Om dan nog te zwijgen over de pesterijen die dat jongske moest ondergaan.