Groen!: "Akoord maakt goed klimaatbeleid mogelijk"

UNKNOWN

Het akkoord over de staatshervorming dat binnen de Raad van Wijzen is bereikt, geeft het federale niveau de nodige slagkracht voor een goed klimaatbeleid, zegt Groen! vandaag. Ook de regionalisering van de huurprijzen voor woningen en de verkeersveiligheid vindt de partij een goede zaak.

Groen!-voorzitter Mieke Vogels is verheugd dat na 8 maanden gepalaver er eindelijk een belangrijke stap is gezet. "Dankzij de groenen en de doortastendheid van Magda Aelvoet, die deel uitmaakte van de Raad van Wijzen, krijgt België de slagkracht om een goed klimaatbeleid te voeren en de gewesten een socialer huurbeleid. Twee belangrijke beslissingen die voor heel wat mensen echt van tel zijn," aldus Mieke Vogels.

Substitutierecht
Groen! heeft naar eigen zeggen gevochten voor het zogenaamde substitutierecht, waardoor een coördinerende rol aan de federale overheid kan toegekend worden. "Zo kan die sneller optreden als de gewesten niet op tijd de Europese wetgeving omzetten. Deze versterking van de federale overheid is belangrijk om een daadkrachtig klimaatbeleid te kunnen voeren."

Volgens Groen! moet er dankzij het substitutierecht niet meer gewacht worden op een veroordeling van het Europese Hof om de gewesten op hun verantwoordelijkheid te wijzen. "Bovendien hebben de groenen erop aangedrongen dat deze regeling ook geldt voor het Kyotoprotocol. Dus geen tijdverlies meer, België snakt naar zuivere lucht."

Huurprijzen
De partij vindt ook de regionalisering van de huurprijzen voor woningen en de verkeersveiligheid een goede zaak. "Vandaag blijven mensen die recht hebben op een sociale huurwoningen veel te lang in de kou staan. Dankzij deze regeling krijgt de Vlaamse overheid de ruimte om meer mensen aan een betaalbare huurwoning te helpen. De regionalisering van de verkeersveiligheid zal indien verstandig aangepakt leiden tot minder slachtoffers op de weg."

Volgens Magda Aelvoet heeft niemand een boodschap aan communautaire hoogmissen die de politieke agenda gijzelen. "De regering moet dringend uit de startblokken schieten zodat ze zich eindelijk kan focussen op de problemen die echt leven bij de mensen. Groen! werkt mee aan een staatshervorming op voorwaarde dat daarmee de ware problemen van de mensen eindelijk worden aangepakt: een gezond en solidair België met transparante en duidelijke afspraken zodat het welzijn van al haar inwoners is verzekerd", besluit Aelvoet. (belga/sps)