Goed nieuws: minder bestuurders blazen positief

PHOTO_NEWS
Na vier weken BOB-campagne, blijken de eerste resultaten van de alcoholcontroles volgens de politie en het BIVV bemoedigend: in vergelijking met vorig jaar bliezen er minder bestuurders positief. Toch werden er ook meer gecontroleerd. Voor de definitieve resultaten is het wachten tot eind januari.

Er werden de afgelopen vier weken al 146.634 bestuurders gecontroleerd op alcohol achter het stuur, tegenover 138.230 vorig jaar. 4.368 bestuurders daarvan bliezen positief (3,0 procent). Vergeleken met de tussentijdse resultaten van de BOB-campagne van vorig jaar (3,4 procent) daalt het percentage bestuurders dat positief blaast. Het aantal controles daarentegen is met 6 procent gestegen. Opmerkelijk is dat twee derde van de positieve chauffeurs een alcoholgehalte heeft groter of gelijk aan 0,8 procent. Een groot aantal bestuurders die rijden onder invloed van alcohol, heeft dus stevig gedronken.

Meer controles, beter resultaat?
Van alle provincies werden in Antwerpen de meeste alcoholtesten uitgevoerd, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Met 1,7 procent positieve bestuurders scoort de provincie Antwerpen ook opmerkelijk beter dan het nationaal gemiddelde (3,0 procent). Volgens de politie toont dit aan dat een verhoogd risico om te worden gecontroleerd, het gedrag van bestuurders kan beïnvloeden. Omgekeerd merken we dat het percentage positieve bestuurders in de provincies Henegouwen (4,5 procent) en vooral Waals-Brabant (5 procent) sterk boven het gemiddelde zitten. In deze provincies vonden het minste alcoholcontroles plaats.

"Geen reden voor euforie"
Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant reageert gematigd positief op de resultaten: "De resultaten gaan ontegensprekelijk in de goede richting, maar er is geen reden om euforisch te zijn. Want ondanks het succes van de BOB-campagnes blaast nog steeds bijna 1 op 30 bestuurders positief. Op dat vlak hebben we in vergelijking met onze buurlanden nog een grote achterstand in te halen. Temeer ook omdat elk verkeersslachtoffer een slachtoffer te veel is."