Godfried Claes krijgt 26 jaar cel voor moord op ex-partner: “Op gruwelijke wijze het leven ontnomen van een moeder van acht kinderen”

Photo News
Het college van het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Godfried Claes veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor moord op zijn ex-partner Anne Collaer. De 51-jarige buschauffeur uit Kortenaken ontsnapte aan de maximumstraf door twee verzachtende omstandigheden.

Het lichaam van de 47-jarige vrouw werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.

De twaalf gezworenen van de jury en de drie rechters van het hof, die samen het college vormen, hadden drie uur nodig om de strafmaat te bepalen. “De beschuldigde heeft op gruwelijke wijze het leven ontnomen van een moeder van acht kinderen”, zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. “Het motief was de narcistische en theatrale ingesteldheid waarmee de dader gehandeld heeft.”

Twee verzachtende omstandigheden

In het arrest werd rekening gehouden met twee verzachtende omstandigheden. Ten eerste was er het beperkte strafregister van Claes. Zeven veroordelingen voor de politierechtbank en een correctionele straf voor familieverlating wogen niet echt door. Daarnaast speelde de specifieke relationele context mee in de beoordeling. “Claes en Collaer zaten in een vernietigende dynamiek. Ze konden niet mét maar ook niet zonder elkaar”, stelde Hartoch.

Na voorlezing van het arrest richtte de assisenvoorzitter zich rechtstreeks tot Godfried Claes. “Dit is een strenge straf en ik kan me inbeelden dat het hard aankomt. Maar de feiten zijn ook niet min. U hebt uw stiefkinderen en schoonouders een moeder en dochter ontnomen en dat kan niet ongedaan worden gemaakt. Deze straf hoeft niet te betekenen dat u geen rol meer te spelen hebt. Daarvoor moet u wachten tot u in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.”

U krijgt nu tijd om na te denken en tot inkeer te komen. Dan kan u aan de kinderen uitleggen wat er die dag precies gebeurd is. Zij hebben recht op die informatie

Assisenvoorzitter Peter Hartoch

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Hartoch specifieerde die rol. “Die zal u zelf moeten bepalen en verdienen. Het zal afhangen van uw houding tegenover de kinderen en de ouders van Anne Collaer. U krijgt nu tijd om na te denken en tot inkeer te komen. Dan kan u aan de kinderen uitleggen wat er die dag precies gebeurd is. Zij hebben recht op die informatie en hebben die ook nodig om verder te kunnen in hun nog jonge leven. Dan kan u opnieuw een rol als vader en grootvader opnemen. Alleen door nieuw verworven inzicht eerlijk te delen met de stiefkinderen kan opnieuw een waardevolle deelname aan de familie ontstaan.”

De jury had eerder al 4,5 uur nodig om de schuldvraag te beantwoorden. De voorlezing van het uitvoerige arrest en de motivering nam een kwartier in beslag. De gezworenen sloten zich aan bij de bevindingen van de wetsdokters.

De messteken waren gericht op het hart en de longen en drongen met grote kracht binnen tot diep in het weefsel

Wetsdokters

“Duidelijke intentie om te doden”

“Anne Collaer stierf door scherpe geweldpleging met messteken in het hart, voorafgegaan door stompe impacten op het hoofd en het lichaam en samendrukkend geweld aan de hals. Die hebben tot ernstige bewustzijnsvermindering geleid”, luidde het. Voorts hield de jury rekening met de vindplaats van het lijk en de verwijdering van de bloedsporen.

“De aard en het grote aantal verwondingen maken de intentie om te doden duidelijk. De messteken waren gericht op het hart en de longen, en drongen met grote kracht binnen tot diep in het weefsel. De intentie blijkt ook uit het volgehouden opzet. De verschillende verwondingen werden toegebracht over een significante tijdsspanne. Het onderzoek maakte duidelijk dat ze het werk waren van Godfried Claes.”

Volgens de jury ging Claes te werk met een vooraf bedacht en gedetailleerd plan, waarmee ook de voorbedachtheid bewezen is.

Slotwoord

Het openbaar ministerie had voor Claes, die nooit bekend heeft, levenslang geëist. De assisenvoorzitter verwees ernaar in zijn slotwoord voor de burgerlijke partijen. “Deze straf kwam er na diepgaand overleg, rekening houdend met alle omstandigheden”, zei hij tegen de ouders en twee oudste kinderen van het slachtoffer. “Allicht hadden jullie gehoopt op het volledige plaatje, maar helaas moeten we het doen met de elementen die we hebben. Tenzij Claes ooit meer informatie verschaft.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.