Ghelamco stelt Grimbergen in gebreke

Buurtweg nr.3 op parking C zorgt voor een kink in de kabel rond het Eurostadion.
Jan Aelberts Buurtweg nr.3 op parking C zorgt voor een kink in de kabel rond het Eurostadion.
Ghelamco heeft het vonnis van de vrederechter omtrent buurtweg nr. 3 op Parking C betekend en maant de gemeenteraad van Grimbergen formeel aan om het verzoek tot afschaffing van de buurtweg aan de bevoegde deputatie te richten. Ghelamco stelt de gemeenteraad van Grimbergen ook in gebreke aangezien de bouwvergunning voor het multifunctioneel complex zonder afschaffing van de buurtweg niet kan worden afgeleverd.

Ghelamco heeft de consequenties van de stemming op de gemeenteraad van Grimbergen van 26 januari 2017 over de afschaffing van buurtweg nr. 3 op Parking C juridisch grondig bestudeerd. De beslissing van de gemeenteraad, waarvan Ghelamco naar eigen zeggen tot op heden de motivering nog niet heeft ontvangen, om vooralsnog geen verzoek te richten aan de deputatie om de buurtweg af te schaffen, is in strijd met het vonnis van de vrederechter van 5 september 2016, zegt Ghelamco. "De beslissing maakt het vonnis immers onuitvoerbaar", luidt het.

Ghelamco heeft het vonnis van de vrederechter ondertussen betekend. "Aangezien de gemeente Grimbergen expliciet berustte in het vonnis en hier tot voor de gemeenteraad van 26 januari 2017 ook naar handelde, gingen we te goeder trouw niet eerder over tot deze stap", benadrukt Ghelamco. "Om haar rechten te vrijwaren, was Ghelamco vandaag echter genoodzaakt om het vonnis te betekenen. Ghelamco maant zo de gemeenteraad van Grimbergen nu formeel aan om het vonnis uit te voeren, namelijk om het verzoek tot afschaffing van buurtweg nr. 3 op Parking C aan de bevoegde Vlaams-Brabantse deputatie te richten."

Ghelamco stelt daarnaast de gemeente Grimbergen in gebreke. "Ondanks de eerdere goedkeuring van de dadingsovereenkomst van 24 juni 2016, waarin wordt erkend dat het nut van de buurtweg is teloorgegaan, besliste de gemeenteraad op 26 januari om vooralsnog geen verzoek te richten aan de deputatie om de buurtweg af te schaffen", luidt het.

Onmiskenbaar schade

Een dergelijke rechtsonzekerheid brengt volgens Ghelamco onmiskenbaar schade toe aan een projectontwikkelaar als Ghelamco. "Er werden immers reeds aanzienlijke investeringen gedaan in het project Eurostadion. Bovendien zorgt de beslissing van 26 januari voor vertragingen, waarvan de gevolgen eveneens een serieus prijskaartje zullen hebben", luidt het. Ghelamco ziet zich dan ook genoodzaakt om de gemeente Grimbergen in gebreke te stellen.

Om elke nog bijkomende vertraging te vermijden en geen kostbare tijd verloren te laten gaan, start Ghelamco deze week alvast met het verplichte archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van het voorziene multifunctioneel complex, de parking, de campus en het paviljoen op Parking C in Grimbergen. "Vanaf het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden, dit overeenkomstig de duiding van de administratie Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd door Ghelamco ingediend op 16 november 2016."

Tijdens de afgravingen in het kader van het archeologisch onderzoek zal Ghelamco er naar eigen zeggen op toezien dat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt en zal de vereiste minimum parkeercapaciteit op Parking C steeds gegarandeerd blijven.