Gezocht: zorgvrijwilligers voor Kom op tegen Kanker

THINKSTOCK
Kom op tegen Kanker is op relatief korte termijn op zoek naar zorgvrijwilligers voor de regio Antwerpen en Mechelen. Op 3 juli start een basisopleiding in Antwerpen voor wie zich nu aanmeldt.

"Kom op tegen Kanker telt zo'n 350 vrijwilligers in Vlaanderen, en af toe is er nood aan verse krachten", zegt Cindy De Wilde, Coördinator Vrijwilligersschool van KOTK. "Dat verschilt in de tijd en per regio."

Halve dag
"De grootste troeven van de zorgvrijwilliger zijn z'n tijd en menselijkheid", legt de coördinator uit. "Hij of zij moet zich een halve dag per week vrij kunnen maken om een luisterend oor te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. De vrijwilligers krijgen voor ze eraan beginnen in enkele weken tijd een basisopleiding van zes dagen. Bij die opleiding gaat het onder meer over goede communicatie, het beroepsgeheim en de medische aspecten van kanker."

Draagkracht
De vrijwilligers moeten niet alleen aan de praktische vereisten van hun engagement kunnen voldoen (zich een halve dag per week vrijmaken en zich kunnen verplaatsen), maar ze moeten ook de nodige psychische draagkracht hebben om mensen met kanker te begeleiden. "We doen geregeld oproepen naar vrijwilligers", zegt Cindy De Wilde. "Via ziekenhuizen, maar ook via de media, zoals nu. In juli start de opleiding in Antwerpen, maar vanaf 2 oktober loopt er een cursus in Gent voor Oost-Vlaanderen en vanaf 13 november een cursus in Leuven voor Vlaams-Brabant, omdat we voorzien dat we dan op die plaatsen weer nood zullen hebben aan nieuwe vrijwilligers."

Afhaken
"Soms haken vrijwilligers af, omdat ze begonnen bij ons toen ze werkzoekend waren, maar intussen een job hebben gevonden. Of het gaat om mensen die zelf ziek worden, of hervallen. Want sommige vrijwilligers zijn mensen die kanker hebben gehad en er weer bovenop zijn geraakt."

Wie zich geroepen voelt, kan zich hier opgeven.