Gezinnen krijgen compensatie bij stroomonderbreking van meer dan 4 uur

PHOTO_NEWS
Gezinnen in Vlaanderen die onaangekondigd meer dan 4 uur zonder elektriciteit vallen, kunnen daar sinds dit jaar een "ongemakkenvergoeding" voor krijgen. Die bedraagt minimaal 35 euro, zo meldt de Vlaamse energieregulator Vreg vandaag.

"De netbeheerder is de netgebruiker, aangesloten op het distributienet, een vergoeding verschuldigd in geval van een niet-geplande stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur", zo staat op de website van de Vreg.

Concreet betekent dit dat bij een stroomonderbreking die niet op voorhand werd aangekondigd en die langer duurt dan 4 uur, een gezin recht heeft op een vergoeding van 35 euro. Daar komt voor elke extra periode van 4 uur 20 euro bij. Tijdens de winter (van 1 december tot 1 maart) worden de bedragen verdubbeld.

Voor bedrijven is er ook in een vergoeding voorzien. Zij krijgen minimaal dezelfde bedragen.

De aanvraag voor zo'n forfaitaire vergoeding moet binnen de 30 dagen na de stroomonderbreking worden ingediend. De distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) betaalt het bedrag binnen de 60 dagen na de aanvraag uit.

Wie geen genoegen neemt met de ongemakkenvergoeding, kan proberen de werkelijke schade terugbetaald te krijgen. In dat geval moet hij meestal wel kunnen aantonen dat de netbeheerder een fout maakte.

Er zijn ook forfaitaire vergoedingen voor laattijdige (her)aansluiting op het distributienet. De bedragen van de verschillende vergoedingen worden elk jaar geïndexeerd.

Op de websites van Eandis en Infrax staan formulieren om een forfaitaire vergoeding aan te vragen.