Gewezen PSC-minister Pierre Mainil (87) overleden

Pierre Mainil in het gezelschap van Jean-Maurice Dehousse en André Bertouille.
Photonews Pierre Mainil in het gezelschap van Jean-Maurice Dehousse en André Bertouille.
Gewezen minister van Pensioenen Pierre Mainil is op 87-jarige leeftijd overleden. Zo meldt het cdH, waarvan de PSC de voorganger was.

Mainil was senator (1977-1991) voor de PSC in het arrondissement Bergen-Zinnik. Van 1980 tot 1992 maakte hij deel uit van verschillende regeringen: in de regeringen Martens en de regering Eyskens was hij achtereenvolgens staatssecretaris voor Waalse zaken (1980), minister (1980-1981) en staatssecretaris voor Pensioenen (1981-1988) en staatssecretaris voor Middenstand en Oorlogsslachtoffers (1988-1992).

CdH-voorzitter Benoît Lutgen bracht vandaag hulde aan de integere politicus die zijn stempel heeft gedrukt op het vlak van pensioenen en de rechten van zelfstandigen.

De wet-Mainil van 1984 over de pensioenstelsels geldt vandaag nog steeds en is een zeer grote stap voor de berekeningswijze van de zelfstandigenpensioenen. De wet is ook van belang voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor de pensioenrechten van zelfstandigen, aldus nog Lutgen.