Gewest investeert 72 miljoen in Haven van Brussel

Het Brussels Gewest gaat de komende vijf jaar 72 miljoen euro investeren in de Haven van Brussel. Een van de doelstellingen is het waterverkeer met 50 pct te doen stijgen. Dat zou ook tot een aanzienlijke verhoging van het aantal arbeidsplaatsen moeten leiden in de haven, van 6.000 vandaag tot 7.200 tegen 2012.

Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) en de voorzitster van de Haven van Brussel Laurence Bovy maakten dit vandaag bekend naar aanleiding van de ondertekening van het nieuwe Beheerscontract 2008-1012 voor de Brusselse haven. Het beheerscontract, het derde sinds het bestaan van het Brussels gewest, voorziet eveneens een verhoging van het aantal terreinen voor haven- en logistieke activiteiten met 45 pct, tot minstens 90 hectare. (belga/sd)