Waalse cipiers overhalen bij hun 'ronde van Vlaanderen' bijna Brugse cipiers om mee te staken

De Waalse cipiers hebben ook in de gevangenis van Brugge opgeroepen op mee te staken. Een dertigtal cipiers bleef een tijdlang buiten staan en leek even bereid om ook het werk neer te leggen, maar de Vlaamse bonden konden hen alsnog overhalen om terug aan de slag te gaan.

"Staak mee met ons"

De Waalse cipiers hebben er een ware ronde van Vlaanderen opzitten waarbij de Waalse cipiers en agenten hun collega's wilden informeren over het waarom van hun acties en waarom de Vlamingen best meedoen.

"Staak mee met ons. Zo zullen de regeringsleiders wel moeten plooien bij de onderhandelingen", klonk het. Werken tot 67 jaar, met minder cipiers en minder vakantiedagen, zien de Waalse cipiers niet zitten.

"We hebben het gevoel dat de vakbonden verkeerde informatie geven aan de cipiers. Wij willen die info geven. Dit is zeker geen noord-zuidtegenstelling", aldus F., een cipier uit Vorst, die anoniem wil blijven. "Enkelen gaven ons gelijk."

De Brugse cipiers hadden zeker oren naar de verzuchtingen van hun Waalse collega's en toonden begrip. Enkelen gaven de Waalse cipiers inderdaad gelijk, want de Vlaamse bonden moesten inpraten op een dertigtal medewerkers die bereid waren het werk neer te leggen. Uiteindelijk ging iedereen terug naar binnen, en dropen de Waalse cipiers af. Zelf staken is voorlopig dus nog niet aan de orde.

Vanmorgen trokken de Waalse cipiers naar de gevangenis van Leuven om de cipiers op te roepen mee te staken.
belga Vanmorgen trokken de Waalse cipiers naar de gevangenis van Leuven om de cipiers op te roepen mee te staken.

"Een totaal verkeerd signaal", vindt Filip Dudal van ACV.

"Dit is tegen alle afspraken in. We hebben geen problemen dat de Vlaamse cipiers bereid waren te luisteren. We weten ook dat er bij enkelen stakingsbereidheid is, maar we hebben het voorstel verdedigd bij onze militanten en dat is positief onthaald. We kunnen het voorstel maar voorleggen zoals het neerligt, ook al menen de Waalse bonden dat we het verkeerd voorstellen. We hebben begrip voor de eisen van de Waalse collega's maar ze moeten ons ook begrijpen."

"Blijkbaar is in Wallonië de beslissing al gemaakt, maar ze gaan toch eens moeten rekening houden met de werkelijkheid. Zo kan het niet verder."

De bonden zijn nog in de gevangenis voor een onderhoud met de directie.