Vorig jaar 16 zelfdodingen in Belgische gevangenissen

Photo News
Vorig jaar zijn in de Belgische gevangenissen 44 gedetineerden gestorven. Zestien overlijdens waren het gevolg van zelfdoding, zegt de woordvoerster van het Gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver.

Uit de cijfers van het Gevangeniswezen blijkt dat er in 2015 zestien gedetineerden waren die uit het leven zijn gestapt, op een gemiddelde gevangenispopulatie van ongeveer 11.000.

Het aantal zelfdodingen in de Belgische gevangenissen ligt bijzonder hoog, zeker als wordt vergeleken met de zelfdodingscijfers in Vlaanderen voor 2013, toen er gemiddeld 23,9 mensen per 100.000 inwoners zichzelf van het leven beroofden. "Zelfdoding ligt zesmaal hoger in een gevangeniscontext dan in de samenleving", zegt Caroline Devynck van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Bovendien geeft het officiële cijfer niet de realiteit weer. "De officiële cijfers zijn licht vertekend, want in geval van twijfel wordt het overlijden toegeschreven aan een accident. Dit doen gevangenissen om een strafrechtelijke vervolging te vermijden", zegt Devynck. "En zelfdodingspogingen worden niet geteld."

De reden voor het hoge zelfdodingscijfer is volgens de onderzoekster grotendeels te verklaren door de overbevolking in de gevangenissen. "Het gevangenisklimaat genereert ondraaglijk lijden. Maar het karakter van het individu blijft de belangrijkste factor. Daarom kan men zelfdoding niet voorkomen."

Op lokaal vlak worden er wel initiatieven genomen rond suïcidepreventie. "Zo is er in Gent een zelfmoordpreventieteam actief en werkt men in Antwerpen met externe hulpgroepen", aldus Devynck. "Op nationaal vlak is er echter geen suïcidepreventiebeleid."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Zelfdoding ligt zesmaal hoger in een gevangeniscontext dan in de samenleving

Caroline Devynck