Vakbonden noemen minimale dienstverlening in gevangenissen lege doos: "Er verandert niks”

Archiefbeeld van een cipiersstaking aan de gevangenis van Vorst.
Photo News Archiefbeeld van een cipiersstaking aan de gevangenis van Vorst.
De regeling rond een minimale dienstverlening in gevangenissen die gisterenavond in de Kamer is goedgekeurd, is volgens de socialistische vakbond ACOD een lege doos. Ook de vakbonden VSOA en ACV zijn eerder ontgoocheld. 

De wet voorziet per gevangenis in een plan dat na sociaal overleg wordt opgemaakt en dat bepaalt hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. 72 uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de bereidwillige personeelsleden. Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige "schikkingen", die indien nodig verplicht kunnen worden gemaakt.

“Problemen niet aangepakt”

"In de eerste 48 uur verandert er echter niks. Pas na 48 uur kan de gouverneur overgaan tot dwingende maatregelen", zegt ACOD-secretaris Gino Hoppe. "Bovendien is de maatregel enkel van toepassing op het protocol voor stakingen binnen het gevangeniswezen, en niet bijvoorbeeld bij een algemene staking. Onder dat protocol hebben wij in 2017 en 2018 in totaal twee dagen gestaakt."

Hoppe is dan ook hard voor Geens. "Dit is het enige wat de minister heeft verwezenlijkt. Ondertussen zijn de overbevolking in de gevangenissen, het cipiersterkort en de verlofachterstand niet weggewerkt en zijn belangrijke infrastructuurwerken niet gerealiseerd.” Als Geens niets doet aan die punten, is ACOD dan ook niet bereid om in overleg te treden over de concrete uitwerking in gevangenissen van de plannen voor de minimale dienstverlening. "In geen enkele inrichting gaan wij rond de tafel zitten zolang de minister de problemen niet aanpakt", benadrukt Hoppe.

“Vandaag eigenlijk op minimale dienstverlening”

Ook VSOA wijst erop dat er nog een aantal dossiers op tafel liggen, maar de vakbond zegt wel bereid te zijn om in gesprek te treden over de uitwerking van de minimale dienstverlening. "Hoewel wij de maatregel nog steeds betreuren, is VSOA altijd bereid om met de anderen rond de tafel te gaan zitten en te luisteren naar wat de voorstellen zijn", zegt secretaris Eddy De Smedt. 

"Maar we zijn wel van mening dat de problematieken die nu op tafel liggen, zoals inderdaad de overbevolking en het personeelstekort, in eerste instantie moeten worden aangepakt. Vandaag draaien we eigenlijk al op een minimale dienstverlening."

“Vooral ontgoocheld”

Het christelijke ACV hamert op dezelfde problemen. "Blijkbaar is die minimale dienstverlenging de topprioriteit van de regering, maar ondertussen kunnen we alleen maar vaststellen dat de eigenlijke problemen niet worden aangepakt", zegt Filip Dudal. "Wij zijn dus vooral ontgoocheld. De misnoegheid bij het personeel is nog nooit groter geweest dan nu."

Of ACV bereid is om te onderhandelen over de concrete uitwerking van de minimale dienstverlening, moet nog worden bekeken, zegt Dudal. "Het is voor ons alleszins geen topprioriteit en het is duidelijk dat we onze huid heel duur zullen verkopen.”
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Eddy Jans

    Mr. Boden waar haalt U dit cijfers graag.

  • Jan Boden

    Misschien kunnen de vakbonden het absenteïsme wegens zo gezegde ziekte bij de cipiers eens aanpakken. Daar zit namelijk het knooppunt van al hun 'problemen'.