Twee 'detentiehuizen' per gemeente als vervanging van klassieke gevangenissen

BELGA
Detentiehuizen voor kleine groepen gedetineerden, van elkaar verschillend in veiligheidsniveau, aanpak en aanbod én beter vervlochten in het maatschappelijk weefsel, zijn een alternatief voor het klassieke gevangenisconcept. Dat wordt voorgesteld in een publicatie van een groep wetenschappers, studenten, politici, architecten en gedetineerden, getiteld 'Huizen - Naar een duurzame penitentiaire aanpak'.

Het project 'Gedifferentieerde strafuitvoering' werd opgestart in de schoot van de Liga voor Mensenrechten en de publicatie werd vandaag voorgesteld in de ambtswoning van de Oudenaardse gevangenis. Met concrete besluiten en uitgewerkte pilootprojecten willen de initiatiefnemers de volledige strafuitvoering en detentie in België naar een "kleinschalig, gedifferentieerd en nabij systeem" hervormen.

"Onze huidige gevangenissen moeten vervangen worden door kleine "Detentiehuizen" in georganiseerde detentiestreken", aldus Hans Claus, secretaris vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde. "Al onze gedetineerden moeten een geïndividualiseerd oplossingstraject kunnen doorlopen en onze straffen moeten van in het begin de reclassering voorbereiden." Die penitentiaire programma's worden gezien van gesloten tot open en van basisprogramma tot intensieve intramurale begeleiding. Ook voor opleiding en recrutering van personeel is aandacht voorzien.

De Liga en vzw De Huizen roepen via een parlementaire resolutie op om gehoord te worden voor een proefproject. Onder leiding van professor Ronny De Meyer (UGent en UHasselt) werden plannen getekend waarvoor "enkel nog een bouwaanvraag moet worden ingediend". Het ideaalbeeld vertrekt van tien gedetineerden per detentiehuis, wat voor 12.000 gedetineerden qua investering overeen zou komen met twee huizen per gemeente.