RvS vernietigt beroepsverbod voor leraar gedetineerden

De Raad van State (RvS) heeft het beroepsverbod voor Luk Vervaet vernietigd. De leraar gaf Nederlands aan gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis, maar werd door de Staatsveiligheid beschouwd als een "veiligheidsrisico", schrijft de krant De Morgen.

Vervaet gaf lessen Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis en informatica in die van Nijvel. Op 17 augustus 2009 kreeg hij te horen dat de directie hem de toegang tot de gevangenis ontzegde. In een korte brief riep Hans Meurisse, directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen, "veiligheidsredenen" in.

Vervaet dagvaardde de Belgische staat, allereerst om de precieze redenen voor de maatregel te kennen. Die waren geheim, kreeg zijn advocate te horen. Er bestond een "geheim rapport" van de Staatsveiligheid over hem. In eerste instantie verloor Vervaet al zijn rechtszaken. Hij vocht de beslissing uiteindelijk aan bij de Raad van State. Die schorste vorig jaar het beroepsverbod al. In een nieuw op 22 juni geveld arrest wordt het verbod nu zonder meer vernietigd.

Meurisse ontzegde Vervaet niet alleen de toegang tot de gevangenis van Sint-Gillis, maar ook alle andere Belgische gevangenissen. De Raad van State zegt nu dat dat een maatregel is die volgens een Koninklijk Besluit van mei 1965 slechts kan worden opgelegd nadat de bevoegde administratie "zwaarwichtige redenen" aanbrengt. Het arrest benadrukt dat een afwijkende opinie niet kan worden aangevoerd om een burger eventueel het recht te ontzeggen om in een gevangenis vrijwilligerswerk te doen. (belga/tma)