Rechtbank verplicht overheid om normale regime te herstellen in gevangenis Ittre

BELGA
De rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant heeft de Belgische staat bevolen om met onmiddellijke ingang het normale regime te herstellen in de gevangenis van Ittre. Dat werd beslist nadat gevangenen via hun advocaten een eenzijdig verzoekschrift hadden ingediend.

In de in totaal zestien verzoekschriften die werden ingediend, eisten de gedetineerden het herstel van het normale gevangenisregime, zodat ze behandeld kunnen worden in overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische wetgeving. Ze vroegen van de staat ook een boete van 15.000 euro per dag dat geen gevolg wordt gegeven aan de uitspraak, maar dat bedrag werd door de rechtbank uiteindelijk bijgesteld tot 1.000 euro.

De cipiers van de gevangenis van Ittre hadden woensdag spontaan het werk neergelegd. Momenteel wordt hun stakingsactie nog altijd voortgezet.

"Het recht van de cipiers om te staken mag dan wel onbetwistbaar zijn, maar er moet wel worden opgemerkt dat dit als gevolg heeft dat de basisrechten van de gevangenen worden geschonden", zo staat in de vandaag gepubliceerde uitspraak.