Politieraad Nijvel-Genappe stemt motie voor minimale dienstverlening in gevangenissen

BELGA
De politieraad van de zone Nijvel-Genappe heeft unaniem een motie goedgekeurd die is overgemaakt aan de federale regering. In de tekst wordt onder meer gevraagd om samen met de vakbonden de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen te onderzoeken.

In de motie, die ingediend werd door MR-raadslid Benoit Giroul (MR), wordt ook aan de federale overheid gevraagd om de onderhandelingen over de problemen van de cipiers voort te zetten. Daarnaast vermeldt de motie ook de mogelijkheid om andere instanties dan de lokale politie in te schakelen voor het overnemen van het werk van de cipiers.

De raadsleden benadrukken dat er momenteel dagelijks meer dan een tiental agenten van de lokale politie naar de gevangenis van Nijvel gestuurd worden. Daardoor kunnen die politiemensen niet meer worden ingezet voor hun normale opdrachten, wat ten koste gaat van de dienstverlening aan de burgers.

Hoofdcommissaris Pascal Neyman stelt dat zijn agenten de voorbije twee weken in totaal al meer dan 1.000 uren gepresteerd hebben in de gevangenis van Nijvel, wat neerkomt op een kost van 42.000 euro.