Overbevolking gevangenissen in 2016 daalt onder 10 procent

De gevangenis van Namen
belga De gevangenis van Namen
De overbevolking in de Belgische gevangenissen bedroeg vorig jaar 9,6 procent. In 2015 was dat nog 10,1 procent. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). Volgens de gevangenisadministratie gaat het om een daling met bijna 15 procent ten opzichte van 2012 (toen 23,7 procent). Vorig jaar waren er ook geen ontsnappingen uit gesloten penitentiaire inrichtingen.

"De voornaamste redenen hiervoor zijn de uitwerking van de Masterplannen I en II, de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent waar 264 geïnterneerden gepaste opvang en behandeling krijgen, de verhoogde uitwijzing van gedetineerden zonder verblijfsrecht en de sterke stijging van het elektronisch toezicht", legt het directoraat-generaal uit in een persbericht.

"Ook al was het gemiddelde overbevolkingscijfer in de gevangenissen in 2016 historisch laag, de effecten van een chronisch probleem worden niet ongedaan gemaakt vanaf de eerste gunstige wending", merkt minister van Justitie Koen Geens op in een voorwoord in het jaarverslag.

"Ook al was het gemiddelde overbevolkingscijfer in de gevangenissen in 2016 historisch laag, de effecten van een chronisch probleem worden niet ongedaan gemaakt vanaf de eerste gunstige wending."

Minister van Justitie Koen Geens

35 procent overbevolking

Vorig jaar hadden de gevangenissen van Dinant, Berkendaal, Namen en Jamioulx de meeste overbevolking, met voor die inrichtingen een gemiddelde overbevolkingsgraad van meer dan 35 procent. Dertien inrichtingen hadden dan weer een gemiddelde bevolking die lager lag dan de theoretische capaciteit. "Het is wel mogelijk dat die inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde periodes van het jaar of in bepaalde secties", merkt het gevangeniswezen nog op.

De gemiddelde overbevolkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de gemiddelde bevolking en de gemiddelde capaciteit.

Geen ontsnappingen uit gesloten inrichtingen

Sinds 2013 gaat ook de gemiddelde dagelijkse bevolking van de gevangenissen in dalende lijn. In 2013 was dat nog een gemiddelde dagelijkse bevolking van 11.644,6 gedetineerden. In 2016 is dat gedaald naar een gemiddelde van 10.618,8. De gevangenisadministratie hanteert het begrip gemiddelde dagelijkse bevolking omdat de gedetineerdenbevolking binnen een gevangenis het hele jaar door verandert.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat er in 2016 geen enkele ontsnapping was uit een gesloten penitentiaire inrichting, terwijl in 2012 nog 14 gedetineerden ontsnapten uit gesloten inrichtingen. Die daling is volgens het directoraat-generaal onder andere te danken aan de verfijning van de veiligheidsprocessen.

Wel konden zes gedetineerden ontsnappen uit een open of halfopen inrichting. "In deze cijfers zitten ook de ontsnappingen vervat buiten de perimeter van de inrichting, bijvoorbeeld tijdens uithalingen (voor verschijning in het justitiepaleis) of vanuit een ziekenhuiskamer", zo staat nog in het jaarverslag.