Ombudsman: "Dringend maatregelen voor stakingen in gevangenissen nodig"

Stakende cipiers aan de gevangenis van Doornik.
BELGA Stakende cipiers aan de gevangenis van Doornik.
Nu er al meer dan acht dagen gestaakt wordt in verschillende Belgische gevangenissen, vraagt de federale ombudsman vandaag de regering "om dringende maatregelen te nemen zodat de minimale voorwaarden voor opsluiting van toepassing zijn".

Een Nijvelse rechtbank verplichtte de Belgische staat dinsdag al om in Nijvel en Itter het gevangenisregime te herstellen dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. De situatie is er zo erg dat onderzoeksrechtbanken beschuldigden vrijlaten omdat ze de detentievoorwaarden niet langer humaan achten, meldt de ombudsman. Op 18 april deed de ombudsman het parlement al een aanbeveling over de levensomstandigheden in de gevangenissen. Nog op vanochtend protesteerden een zeventigtal cipiers voor het huis van Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) in het Luikse Chaudfontaine.

Vanwege de omstandigheden tijdens de staking in de gevangenis van Vorst, in oktober vorig jaar, stuurde de ombudsman een tweetal weken geleden een aanbeveling naar het parlement. "In die aanbeveling vragen wij algemene en reglementaire maatregelen te nemen om de fundamentele rechten en noden van de gedetineerden en de openbare veiligheid te verzekeren tijdens een staking in de penitentiaire sector", klinkt het. De toestand in meerdere gevangenissen lijkt vandaag nog ernstiger, merkt de ombudsman op.

"In afwachting van de uitvoering van onze aanbeveling vragen wij aan de federale regering de nodige maatregelen te nemen opdat de minimale voorwaarden van opsluiting, zoals gesteld door de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, zonder verwijl van toepassing zouden zijn voor alle gedetineerden van het land", schrijft de ombudsman. De vakbonden krijgen dan weer de vraag om tijdens de staking "elke actie te vermijden die de mogelijkheid in de weg staat om te voldoen aan deze minimale voorwaarden".

Nog op woensdag is een delegatie van cipiers naar de woning van Pensioenminister Bacquelaine afgezakt. De minister heeft ze in het gemeentehuis ontvangen om naar hun grieven te luisteren. De politie bevestigde dat een actie heeft plaatsgevonden, maar die verliep kalm.

Wij vragen algemene en reglementaire maatregelen om de fundamentele rechten en noden van de gedetineerden te verzekeren

Federale ombudsman
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.
Photo News Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.