Nieuwe veroordeling voor Belgische staat na klacht van 17 gevangenen: dwangsom van 17.000 euro per dag

Archiefbeeld van de gevangenis van Marche.
Photo News Archiefbeeld van de gevangenis van Marche.
De rechtbank van eerste aanleg in Marche heeft de Belgische staat vandaag veroordeeld tot 17.000 euro aan dwangsommen als ze de rechten van 17 gedetineerden van de gevangenis van Marche niet waarborgt. De advocaten van de gedetineerden hadden een kort geding aangespannen.

De rechtbank van eerste aanleg verplicht de Belgische staat ervoor te zorgen dat de gedetineerden drie keer bezoek per week kunnen krijgen, elke dag een wandeling van een uur, drie maaltijden per dag op normale uren, medische zorg, warm water en schone kleren, alsook het bezoek van hun advocaat en van de toezichtscommissie.

Als de staat in gebreke blijft, moet ze een dwangsom van 1.000 euro betalen per dag en per eiser. De zaak in kort geding van twee advocaten van de balie van Luxemburg, Mathieu Robert en Julien Docquier, waar verschillende confraters zich bij aansloten, gaat over 17 gedetineerden van de gevangenis van Marche.

"Doel van de procedure is druk zetten op de Belgische staat", zegt Julien Docquier. "Ze is niet gericht tegen de stakende cipiers, met wie de gedetineerden solidair zijn." De beschikking wordt vrijdag aan de staat betekend.

Vijfentwintig gedetineerden van gevangenis Jamioulx eisen dwangsommen

Vijfentwintig gedetineerden van de gevangenis van Jamioulx eisen op hun beurt voor de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi in kort geding dat de Belgische staat veroordeeld wordt tot dwangsommen. Als gevolg van de staking van de cipiers in de gevangenis zijn de detentievoorwaarden er erg verslechterd.

De rechtbank in kort geding hoorde vandaag de pleidooien van de advocaten van 25 gedetineerden van de gevangenis van Jamioulx. Ze eisen dat de Belgische staat veroordeeld wordt als de detentievoorwaarden niet verbeteren. Woensdag ging de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg, Monique Levecque, naar de gevangenis om zich van de situatie te vergewissen. Ze kon praten met directieleden en enkele gedetineerden.

Ondanks de goede wil van die eersten, die de verdeling van maaltijden en andere taken op zich zouden nemen, blijft de situatie er verslechteren. Deze week nog bleef een gedetineerde die last had van de warmte urenlang bewusteloos in zijn cel liggen, alvorens hij geholpen werd. Anderen dreigen met zelfmoord.

De advocaten van de eisers pleitten dat hun cliënten onmenselijk en vernederend behandeld worden. De Belgische staat betwistte dat het om een dringende zaak gaat. Een uitspraak valt dinsdag.