Misnoegde cipiers stappen uit Franstalige liberale vakbond

Staking van de cipiers in Vorst.
Photo News Staking van de cipiers in Vorst.
Sinds de Franstalige liberale vakbond SLFP het protocolakkoord van minister Geens over de gevangenissen ondertekende, heeft ze heel wat leden verloren. Volgens de RTBF en De Standaard stappen leden massaal over naar de andere bonden, omdat ze anders geen stakingsvergoeding meer krijgen.

In de gevangenissen van Lantin, Bergen, Leuze, Doornik en Jamioulx is er een leegloop bij de liberale vakbond. De leden willen verder staken, maar krijgen geen vergoeding meer omdat hun vakbond het akkoord ondertekende. Zelfs vakbondsvertegenwoordigers stappen over naar andere bonden.

De christelijke bond CSC en de socialistische CSGP bevestigen dat, maar kunnen nog geen precieze aantallen noemen. Michel Jacobs van de CSGP noemt de leegloop bij de SLFP "logisch". "De beslissing om het voorstel van Geens te ondertekenen, was louter politiek", klinkt het.

Ook in de gevangenis van Vorst hebben SLFP-leden hun vakbond verlaten. In Vorst hebben echter ook Nederlandstalige cipiers gevraagd of ze zich bij de Franstalige bonden kunnen aansluiten. Zij krijgen immers ook geen stakingsvergoeding meer, omdat de Vlaamse bonden het akkoord ondertekend hebben.