Liga voor Mensenrechten wil dienstverlening voor personeel gevangenissen

BELGA
De Liga voor Mensenrechten wil dat er een systeem van minimale dienstverlening wordt ingevoerd voor gevangenispersoneel, naar analogie met de systemen van brandweer, politie en ziekenzorg. Dat zegt de Liga naar aanleiding van de nationale stakingsaanzegging van de socialistische, christelijke en liberale vakbonden van het gevangenispersoneel en VSOA Politie - die de taken van het stakende gevangenispersoneel overneemt.

De Liga waarschuwt dat sommige taken nu eenmaal zo essentieel zijn dat een samenleving het zich niet kan veroorloven ze niet langer uit te voeren. "Een staking van het gevangenispersoneel heeft nefaste gevolgen voor zowel de gedetineerden als het personeel zelf. Gedetineerden worden geraakt in een aantal van hun fundamentele rechten, in hun gezondheid, hygiëne, psychologisch evenwicht en contacten met de buitenwereld", luidt het. "Ook gevangenispersoneel, hulpverlening, cipiers en directie lijden onder het gespannen werkklimaat, achterstand van dossiers, spanningen tussen gedetineerden en tussen personeelsleden en onder hogere werklast".

De Liga wil nu dat er een minimum aantal penitentiair beambten op post blijft en er een opleiding wordt voorzien voor politie en leger die de taken van het stakende personeel overnemen.

Voorts oppert de Liga dat de last die ontstaat omdat personen van buiten de instelling moeten opdraven in geval van staking, doorgerekend zou worden aan het Directoraat-Generaal van de penitentiaire instellingen van de FOD Justitie. "Zo worden de gemeenten ontlast die nu moeten instaan voor het ter beschikking stellen van hun personeel".

Verder vraagt de Liga dat minister van Justitie Annemie Turtelboom de onderliggende oorzaken van de stakingen dringend aanpakt.