Intussen in Vorst: dwangsommen van 10.000 euro en 15 concrete eisen

Photo News
Drie gedetineerden in de gevangenis van Vorst eisen in kort geding dwangsommen van 10.000 euro als de levensomstandigheden in hun cel niet snel verbeteren. Via hun advocaat hebben ze 15 concrete eisen opgesteld, gaande van dagelijks kunnen douchen en drie maaltijden krijgen over regelmatig bezoek kunnen krijgen en voldoende medische bijstand krijgen tot een nieuw attest van brandveiligheid voor het gevangenisgebouw. Een vierde gedetineerde vroeg, in een afzonderlijke procedure, ook betere leefomstandigheden, weliswaar met een dwangsom van slechts 1.000 euro per dag.

De voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de Belgische staat woensdag in kort geding al tot een dwangsom van 1.500 euro als aan een gedetineerde uit Vorst nog enkele elementaire behoeften werden ontzegd. Drie andere gedetineerden -onder hen twee celgenoten van die eerste gedetineerde- stellen nu verregaande eisen.

"Op een aantal vlakken is de situatie verbeterd, maar op een heel aantal andere punten helemaal niet", zet advocaat Alexander Hamels. "De fysieke en psychische integriteit van mijn cliënten is nog steeds in gevaar. Cliënten hebben dagenlang niet kunnen douchen, kregen één maaltijd per dag, hebben geen toegang tot een arts, kunnen hun cel niet uit en hebben met niemand contact. Bovendien wordt er dagelijks brand gesticht in het gebouw. Het is duidelijk dat hogere dwangsommen nodig zijn om te zorgen dat de omstandigheden verbeteren."

Volgens de advocaat van de FOD Justitie is een deel van de eisen te vaag en zijn andere overdreven, gezien de situatie van overmacht waarin de overheid zich bevindt. Zeker de gevorderde dwangsommen zouden fel overdreven zijn. Op de eisen van de vierde gedetineerde antwoordde de FOD Justitie dat die al grotendeels ingewilligd werden. In beide zaken valt ten laatste donderdag een beschikking.