Gedetineerden verliezen proces tegen Belgische staat

BELGA
Zeven gedetineerden van Leuven-Centraal hebben voor het vredegerecht in Leuven het proces verloren dat ze hadden aangespannen tegen de Belgische staat. De gevangenen hadden de staat gedagvaard omdat hun financiële ondersteuning in de jacht op een universitair diploma plots weggevallen was. De vrederechter oordeelde dat de staat het recht heeft om de aanmoedigingspremie af te schaffen als de budgettaire ruimte dat niet toelaat.

De gedetineerden ontvingen tot juni 2014 een maandelijkse tegemoetkoming van 96,72 euro voor hun studies. Zij volgen universitair afstandsonderwijs aan de open universiteiten van de KU Leuven en Heerlen. Die premie werd door de federale overheidsdienst Justitie ingetrokken wegens besparingen.

De aanmoedigingspremie vloeit voort uit een ministeriële omzendbrief van 21 februari 2005 die de voorwaarden voor de toekenning bepaalt. Volgens de gevangenen heeft de directie van Leuven-Centraal nagelaten om tijdig een degelijk project in te dienen.

De staat heeft zich niet verbonden om gedurende de volledige periode van de studies die premie te betalen

Vrederechter

Budgettaire ruimte

"Maar de staat heeft zich niet verbonden om gedurende de volledige periode van de studies die premie te betalen. De centen worden per kalenderjaar toegekend en dit voor zover er budgettaire ruimte voor bestaat", motiveerde de vrederechter het vonnis. "De omzendbrief op zich creëert geen subjectief recht op de premie. Het hoofdbestuur beslist over de toekenning en het budget. Dat is geen afbreuk van het recht op basisonderwijs, zoals de gedetineerden voorhouden."

Ter compensatie kregen de gevangenen van juni tot augustus 2014 een tegemoetkoming van 19 euro per maand voor het gebruik van een pc.