Filterblokkade aan gevangenis van Vorst

Photo News
De actievoerders aan de gevangenis van Vorst laten geen bezoekers meer toe tot de gevangenis. Sinds vanmorgen wordt hen de toegang geweigerd. Ondertussen is er ook een stiptheidsactie aan de gang van het Veiligheidskorps.

Een twintigtal cipiers van de gevangenis van Vorst heeft sinds 5 uur een filterblokkade ingesteld aan de ingang van de gevangenis. Dat meldt vakbondsafgevaardigde Olivier Masset van de CGSP. De bedoeling is de blokkade tot 14 uur aan te houden.

Met de stakingspost willen de cipiers hun ongenoegen uiten, en vooral aan hun collega's uitleggen wat de eisen zijn en hen ontmoedigen om aan het werk te gaan. Leveranciers, medisch personeel en de directie worden wel binnengelaten.

Sinds gisteren worden er militairen opgevorderd om bijstand te verlenen in de gevangenissen van Lantin, Sint-Gillis en Vorst.

Photo News

"Duidelijk teken"

Een duidelijk teken vinden de actievoerders. "De regering wil ons niet horen en het beste bewijs daarvan zijn de militairen die ze inzetten. Ze hebben geen enkele intentie om met ons te onderhandelen. We staan nu voor een muur. We hebben geen specifieke eisen. We willen enkel het personeel behouden en in veiligheid kunnen werken. Om een voorbeeld te geven: vroeger hadden we negen opzichters voor 250 gevangenen, nu met de besparingen zijn dat er nog slechts zes. Dat is niet houdbaar", aldus een afgevaardigde van het Franstalige Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP).

De regering wil ons niet horen en het beste bewijs daarvan zijn de militairen die ze inzetten

SLFP
BELGA

"Gaan door tot het einde"

Het protocolakkoord dat minister van Defensie, Koen Geens, gisteren op tafel legde, volstond niet. "Je moet tussen de lijntjes lezen, want uiteindelijk zullen veel gevangenissen niet bediend worden."

De Franstalige vakbond SLFP liet duidelijk verstaan dat ze tot het einde doorgaan met hun acties.

Het personeel van het Veiligheidskorps voert ook een stiptheidsactie aan de gevangenis van Vorst. Zij staan in voor het overbrengen van gedetineerden en het handhaven van de orde in hoven en rechtbanken. Verdere commentaar bleef uit.

Justitieminister Koen Geens
belga Justitieminister Koen Geens
Photo News
BELGA

Sancties

De rechtbank in Charleroi heeft ondertussen in een verordening stakers verboden om de toegang tot de gevangenis van Jamioulx (Henegouwen) te verhinderen, zo meldt de hoofdafgevaardigde van de Franstalige vleugel van de socialistische overheidsvakbond ACOD van de penitentiaire inrichting. De verordening komt er nadat het minister van Justitie eind vorige week een verzoek hiertoe had ingediend. De vicevoorzitter van de rechtbank van Charleroi heeft het verzoek gegrond verklaard.

Op het verhinderen van de toegang tot de gevangenis van Jamioulx staan straffen van 1.000 euro per persoon en per inbreuk.

De staking van het gevangenispersoneel gaat in Wallonië en Brussel haar derde week in.

BELGA