Eerste gevangenen teruggebracht naar Marokko

UNKNOWN
Vandaag werden voor het eerst vijf Marokkaanse gedetineerden overgeleverd aan Marokko om daar hun gevangenisstraf uit te zitten. Dat laat minister van Justitie Annemie Turtelboom weten. Gedwongen overdracht is in theorie al mogelijk sinds 2007, maar het was dus vijf jaar wachten vooraleer de eerste gedetineerden effectief werden verhuisd.

De overdracht van Marokkaanse gevangenen is een absolute primeur voor ons land. Minister Turtelboom reageerde vandaag tevreden en dankte alle partners: haar Marokkaanse collega, de dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie en de directie van het gevangeniswezen. "De uitvoering is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van alle betrokken partijen", luidt het.

Onder dwang
Reeds in 1997 sloot België een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen mogelijk moest maken. Omdat echter niet veel gedetineerden hiervoor hun toestemming gaven, sloot toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx in 2007 een bijkomend protocol af waardoor ook gedwongen repatriëring mogelijk werd.

Zware delicten
Vanochtend vertrok een eerste vliegtuig met vijf Marokkaanse gedetineerden richting Rabat. Het gaat om gedetineerden tussen 24 en 39 jaar die vastzitten voor drugsdelicten, illegaal verblijf, slagen en verwondingen, valsheid in geschrifte, wapenbezit, verkrachting en opsluiting en foltering. Samen werden ze veroordeeld tot 36 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

"Deze vijf gedetineerden zijn zware criminelen waarvan alle beroepsmogelijkheden waren uitgeput en die geen enkele band met ons land hebben. Het is dan ook goed dat ze hun straf kunnen uitzitten in hun land van oorsprong", zegt de minister. België had tien dossiers overgemaakt aan Marokko, maar het land ging slechts akkoord met de terugbrenging van zes landgenoten.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom.
PHOTO_NEWS Minister van Justitie Annemie Turtelboom.