Controversieel forensisch psychiatrisch centrum Gent ingehuldigd

ANP
In Gent is dinsdag het federaal forensisch psychiatrisch centrum (FPC), waar plaats zal zijn voor 264 mannelijke geïnterneerden met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico, ingehuldigd. "Het FPC is geen eindbestemming, maar een tussenstation", zegt Hans Meurisse, directeur-generaal.

Het FPC is een gesloten instelling voor personen die een interneringsmaatregel opgelegd kregen, omdat ze ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard op basis van hun geestesstoornis. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis, maar met een hoge graad van beveiliging. Het complex heeft een 6,5 meter hoge muur en camerabewaking, maar ook een transparante draadafsluiting in de minder beveiligde afdelingen en geen traliewerk in de kamers, om de geïnterneerden geen te gesloten gevoel te geven.

Het concept van de instelling houdt rekening met het behandelingstraject die de geïnterneerde patiënt doorloopt, zegt de Regie der Gebouwen. "De instelling bestaat uit verschillende afdelingen: observatie en oriëntatie, doorgedreven en specifieke behandeling en resocialisatie. Het uiteindelijk doel is te zorgen dat de geïnterneerde op termijn opnieuw kan integreren in de maatschappij en desgevallend weer normaal, maar veelal wel nog met begeleiding kan functioneren in de samenleving."

Het gebouw werd ingehuldigd door staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten, minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.