Brave gevangenen moeten maar één week op twee naar cel

BELGA
Omdat de overbevolking in de gevangenissen hem maar parten blijft spelen, grijpt justitieminister Koen Geens (CD&V) terug naar een eerdere noodmaatregel: 'brave' gevangenen zullen afwisselend een week in de cel en een week thuis mogen vertoeven.

Slechts een beperkte groep gedetineerden komt in aanmerking voor de maatregel, namelijk degenen die al drie keer 36 uur verlof kregen zonder dat ze hun voorwaarden schonden. Maken sowieso geen kans: veroordeelden voor zedenfeiten of terreur en wie een straf uitzit van meer dan tien jaar effectief. Om het effect van de maatregel ten volle te benutten, zullen de gevangen die deeltijds verlof krijgen in dezelfde cellen worden ondergebracht, zodat er een rotatie ontstaat. Bedoeling is de netto overbevolking van alle gevangenissen met 150 terug te dringen.

De noodmaatregel is door de voltallige regering goedgekeurd in mei en gaat op 6 juli in. Het kabinet-Geens erkent dat het maar een doekje voor het bloeden is. "Een structurele maatregel is de bouw van nieuwe gevangenissen, maar helaas zitten twee bouwdossiers - die van Haren en Dendermonde - muurvast door buurtprotest. Ondertussen riskeren we wel voortdurend veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de overbevolking."

Een andere maatregel die wordt hernomen, is de 'strafkorting' voor veroordelingen onder de drie jaar.

Wat met verhoogde werkdruk?

Dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) 'brave' gevangenen week om week naar huis wil laten gaan, roept heel wat vraagtekens op bij de vakbonden. "Houdt de minister wel rekening met de verhoogde werkdruk die deze maatregel met zich meebrengt voor het gevangenispersoneel?", vraagt Robby De Kaey van de socialistische overheidsvakbond ACOD zich af. Deze namiddag zitten bonden en het kabinet-Geens overigens samen om de afspraken gemaakt na de cipiersstaking van vorig jaar, te evalueren.

Bij ACOD toont men enigszins begrip voor het lastig parket waarin Geens zich bevind. "De situatie is niet meer dezelfde als vorig jaar. Toen waren er 640 cellen meer ter beschikking. Dat betekent dat je evenveel of iets meer gevangenen moet kwijt kunnen in minder cellen", zegt De Kaey.

De maatregel die de minister door de regering heeft laten goedkeuren, roept echter vraagtekens op. "Gevangenen die naar huis mogen, zullen om de week moeten worden in- en uitgeschreven. Dat brengt een hoop administratie met zich mee. Daarnaast zullen twee gedetineerden dezelfde cel delen. Als ze naar buiten mogen, zullen ze hun persoonlijke spullen in bewaring moeten geven. Ook die registratie verhoogt de administratieve rompslomp", vervolgt De Kaey.

De vakbondsman vraagt zich daarom luidop af of het niet beter is om de gevangenen 14 dagen naar huis te laten gaan. "Dat halveert de werkdruk", zegt De Kaey. "Of dit verstandig is, is een terechte vraag. Het is de taak van de minister om hierop een antwoord te bieden."

De minister zit overigens deze namiddag samen met de bonden om de maatregelen genomen na de cipiersstaking vorig jaar te evalueren. Op het vlak van aanwervingen ziet De Kaey dat de "instroom op peil" komt. "Maar we zitten natuurlijk nog een eindje af van de vooropgestelde 7.075 personeelsleden."
11 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Kristof Hilkens

  Begin dan met de bouw in leopoldsburg als haren en dendermonde toch vastzitten. Dan hoeft deze maatregel niet.

 • lucky luck

  Geens met wat ben je bezig. Dat is echt met mensen lachen die met alle mogelijke middelen gangsters in de cel proberen te krijgen

 • . .

  'Brave gevangenen..' Hoezeer die 2 woorden mekaar tegenspreken doet mijn hoofd tollen. Bij justitie zullen het allemaal slimmere koppen zijn zeker die daar geen last van hebben

 • steven de wachter

  Ge kunt ze mss nog een abonnement geven van de Zoo of Bobbejaanland.....

 • Doe Normaal

  Zeer goed. Gewoon mensen opsluiten werkt niet. Deze mensen moeten leren dat goed gedrag resulteert in mastschappelijke aanvaarding. Dit is het hoogste doel vsn ons correctioneel systeem.