Belgische Staat krijgt boetes als het detentievoorwaarden niet respecteert

Photo News
De rechter in kort geding in Henegouwen heeft beslist dat de Belgische staat boetes van 250 euro moet betalen aan 23 gedetineerden van de gevangenis van Jamioulx (Charleroi) als bepaalde voorwaarden van detentie niet worden gerespecteerd.

Zo moeten ze eenmaal daags gelucht worden, moeten ze twee bezoeken per week kunnen krijgen en moeten ze toegang krijgen tot medische verzorging en tandverzorging.

Staking
Het aantal gerechtelijke procedures van gedetineerden uit Jamioulx neemt zienderogen toe als gevolg van de staking in de Waalse gevangenissen. Eerder hadden 25 andere gedetineerden uit dezelfde gevangenis in mei een gelijkaardige uitspraak afgedwongen.