België veroordeeld voor onnodig en disproportioneel geweld op psychiatrische gevangene

Archiefbeeld.
photo_news Archiefbeeld.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld voor de dood van een psychiatrisch patiënt in de gevangenis van het Waalse Jamioulx. Michael Tekin, die ondanks zijn mentale gezondheidstoestand niet in een psychiatrische afdeling opgesloten was, stierf nadat hij door de gevangenisbewaarders naar een isoleercel was overgebracht. De ouders van Tekin krijgen een schadevergoeding.

De feiten dateren van 2009. Michael Tekin was sinds 2007 al drie keer in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Jamioulx opgenomen toen hij begin juli onder voorwaarden werd vrijgelaten. Omdat hij die voorwaarden echter schond, moest hij een maand later al terug naar de gevangenis. Zijn toestand vereiste dat hij opnieuw naar de psychiatrische vleugel overgebracht zou worden, maar dat gebeurde niet. Tekin kwam in een eenpersoonscel van de gewone afdeling terecht.

Op 8 augustus liep het daar fout. Toen drie bewakers Tekin ervan op de hoogte brachten dat er specifieke veiligheidsmaatregelen tegen hem genomen waren, meenden de bewakers uit zijn reactie af te leiden dat hij hen zou aanvallen. Daarom beslisten ze hem naar een isoleercel over te brengen. Een bewaker nam Tekin in een houdgreep, terwijl de twee anderen hielpen en een tiental andere personeelsleden klaarstond om ondersteuning te bieden.

De Belgische overheid heeft artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, over het recht op leven, geschonden

Blauw gezicht

Toen ze bij de isoleercel aankwamen, merkten de bewakers dat Tekins gezicht helemaal blauw was gekleurd. Het medisch personeel van de gevangenis werd nog opgeroepen, maar ook dat kon Tekin niet meer redden. Kort na de middag werd hij doodverklaard. In 2012 werden de drie bewakers door de correctionele rechtbank van Charleroi vrijgesproken van doodslag. De ouders van Michael Tekin gingen tegen die uitspraak in beroep, die zaak loopt nog voor het hof van beroep in Bergen.

Tekins ouders trokken in 2013 ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat heeft nu geoordeeld dat het geweld dat tegen Tekin gebruikt werd niet absoluut noodzakelijk en niet proportioneel was. Daarmee heeft de Belgische overheid artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, over het recht op leven, geschonden. De ouders van Michael Tekin hebben daarom recht op een schadevergoeding van 20.000 euro en op een onkostenvergoeding van 6.000 euro.

In zijn vonnis schrijft het Hof dat de opsluiting van psychiatrisch patiënten in een gewone gevangenisafdeling, met personeel dat niet goed weet om te gaan met zulke mensen, een gekend probleem is in ons land. In september 2016 kreeg België twee jaar de tijd om de toestand te verbeteren.