"Een rechtsstaat onwaardig": artsen luiden noodklok over toestand in gevangenissen

Photo News
Na bijna vier weken staking in de gevangenissen, trekt de Orde der Artsen aan de alarmbel. "In sommige gevangenissen kunnen gedetineerden geen arts raadplegen, noch kunnen ze worden verzorgd". De orde vindt dit "een onwaardige toestand in een rechtsstaat, die afbreuk doet aan de internationale verplichtingen van België".

De geneesheren pleiten dan ook voor een minimale dienstverlening. "De sanitaire en sociale hoogdringendheid vereist dat onmiddellijk maatregelen worden genomen om dit humanitaire drama te verhelpen", luidt het.