Gevangenispersoneel aangesloten bij ACV in staking

BELGA

Het gevangenispersoneel, aangesloten bij de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten Gevangenissen, is vanochtend in staking gegaan. "De besparingsmaatregelen die ons worden voorgesteld en die vooral betrekking hebben op het personeel zijn voor ons niet aanvaardbaar", zegt vakbondssecretaris Filip Dudal.

"Wij zijn altijd bereid om te praten maar dan over het volledige pakket, over de werking, het verlof voorafgaand aan het pensioen, het behoud van tewerkstelling voor allen, enzovoort", zegt Dudal. "Het is voor ons niet meer logisch, dat we een gevangenis in Nederland huren met een kostprijs van 40 miljoen euro per jaar, terwijl men in België het personeelsbestand gedwongen wil afbouwen."