Geurhinder en transporten verstoren rust op kerkhof: Schauvliege weigert nu toch milieuvergunning voor grootste slachthuis van het land in Westerlo

Buurtcomité en gemeente Westerlo halen slag thuis na jarenlange strijd

Slachthuis Bens in de Nijverheidsstraat lokt al sinds zijn komst veel protest uit bij de omwonenden.
Vanderveken Slachthuis Bens in de Nijverheidsstraat lokt al sinds zijn komst veel protest uit bij de omwonenden.
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een nieuwe vergunning te verlenen aan nv De Lokery voor de exploitatie van het slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo). Een eerdere vergunning die de minister had verleend, was dit voorjaar door de Raad van State vernietigd. Schauvliege besluit nu dat "de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.”

Tegen het slachthuis, volgens de uitbaters het grootste varkensslachthuis van het land, wordt al jaren geprotesteerd door een buurtcomité en de gemeente Westerlo zelf. Enkele van de tegenargumenten waren de ligging van de site op 20 meter van een kerkhof, geur- en lawaaihinder en de waterhuishouding. De provincie Antwerpen keurde begin 2015 toch een milieuvergunning goed, ondanks honderden bezwaarschriften en twee petities. In beroep verleende ook minister Schauvliege later dat jaar een vergunning. Intussen is het slachthuis ook operationeel.

Minister Joke Schauvliege.
Photo News Minister Joke Schauvliege.

Op 29 maart van dit jaar vernietigde de Raad van State echter de vergunning omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met "de intrinsieke kenmerken van het kerkhof" en de beperkingen die daaruit voortvloeien qua geurhinder en geluidshinder. De minister kreeg het dossier zo opnieuw in handen, terwijl het bedrijf actief bleef op basis van de beslissing van de provincie.

Hoewel ze gunstige adviezen kreeg van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal het departement Omgeving (ruimte en milieu), tweemaal de Vlaamse Milieumaatschappij (ecologisch toezicht en waterbeheer) en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, heeft minister Schauvliege nu beslist geen vergunning te verlenen. "De geurhinder en de hinder door transporten brengen de sereniteit van het kerkhof in het gedrang en zijn niet verenigbaar met de functies die een kerkhof wordt geacht te vervullen", klinkt het bij haar kabinet.

Dit simulatiebeeld toont het nieuwe slachthuis en bovenaan, waar het bosje staat, het kerkhof van Oevel. Uiterst links loopt de E313, uiterst rechts bovanaan het Albertkanaal.
RV Dit simulatiebeeld toont het nieuwe slachthuis en bovenaan, waar het bosje staat, het kerkhof van Oevel. Uiterst links loopt de E313, uiterst rechts bovanaan het Albertkanaal.6 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • luc De Landsheer

  Ik hoor het jullie allemaal graag zeggen, arbeidsplaatsen, het vlees moet er zíjn, maar je moet er net als wij op 200 meter vandaan wonen, in de zomer niet kunnen buiten zitten, slechts geen venster open kunnen zetten van de stank, voor mijn part sluiten die boel , in de Vlaanderen zijn ze ook al moeten gaan lopen!!!!

 • Daniel Wouters

  Weer een prachtig voorbeeld van de abstracte denkwijze die onze ministers hanteren,het woord absurd komt nog meer in die richting,het vertrouwen om te investeren in een land dat het belang van de overledenen belangrijker vind dan zij die nog leven en werken,zal menig ondernemer de wenkbrauwen doen fronsen.

 • Hilde Peeters

  Ze hadden de eerste vergunning dan.ook niet moeten geven dit bedrij heeft er vee geld ingestoken ondertussen. Dat worden nu ook ontslagen . En de betogers hoeveel varkensvlees of afgeleide produkten verbruiken ze .Dat komt ergens vandaan .je verschiet waar dat allemaal voor gebruikt wordt.

 • Maria Vissers Cools

  Men wordt hier met de dag gekker in dit land. Dus eerst worden alle plannen goedgekeurd, En wanneer een bedrijf kan starten, na gedane investering, gaat men alles teniet doen. Ik ben benieuwd wat buitenlandse investeerders hiervan denken want die volgen dit natuurlijk ook met argusogen

 • Yvan Lissens

  Een vergunning verlenen en daarna terug intrekken... Volgens mij heeft dit bedrijf aan de regels voldaan want anders hadden ze in eerste instantie geen vergunning gekregen. Het is wel hypocriet om een bedrijf eerst te laten investeren om daarna de vergunning niet meer goed te keuren. Ik sta er niet versteld van dat een verstandig zakenman niet meer wil investeren in deze bananenrepubliek.