Gerechtsdeurwaarders bezorgd over privatisering politietaken

PHOTO_NEWS
De gerechtsdeurwaarders zijn geen vragende partij voor het idee om in plaats van politieagenten bewakingsagenten met hen op pad te sturen. Dat laat het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (SAM/TES), dat communiceert voor de beroepsfederatie van gerechtsdeurwaarders, weten in een persbericht. "Dit is volgens ons een piste die enkel maar kan leiden tot rechtsonzekerheid en een groter kostenplaatje voor gezinnen en bedrijven", aldus directeur Dries Storme.

Open Vld heeft een wetsvoorstel ingediend om verschillende politietaken, waaronder ook de begeleiding van gerechtsdeurwaarders, door privéfirma's te laten uitvoeren. Dat wetsvoorstel krijgt de steun van coalitiepartners N-VA en CD&V. Ook de bonden zouden een uitbesteding van sommige taken wel zien zitten.

Bij de gerechtsdeurwaarders vrezen ze echter voor cowboytoestanden als dat voorstel wet wordt. "Politieagenten zijn beëdigde ambtenaren en dus gemachtigd om tussen te komen in geval van agressie", aldus Storme. "Een agent heeft legitimatie om tussen te komen en verdere stappen te nemen, een bewakingsagent heeft die niet." Storme wijst erop dat agenten ook een opleiding gehad hebben, zich moeten houden aan een duidelijke deontologie en onderworpen zijn aan disciplinaire controle.

Nu moet de politie nog bijstand leveren aan gerechtsdeurwaarders als ze daartoe gevorderd wordt. De argumenten die voorstanders van privatisering inroepen - werkdrukvermindering en kostenefficiëntie - gaan volgens Storme maar gedeeltelijk op en "gaan aan de essentie voorbij". Hij verwijst verder naar het intensieve overleg tussen federale en lokale politie en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om vraag en politiecapaciteit beter op elkaar af te stemmen.

Een agent heeft legitimatie om tussen te komen en verdere stappen te nemen, een bewakingsagent heeft die niet

Dries Storme, directeur SAM/TES