Gerecht moet alle dossiers Operatie Kelk teruggeven

UNKNOWN
Het gerecht moet alle dossiers die in beslag genomen zijn tijdens Operatie Kelk teruggeven. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist.

De KI velde vandaag een arrest in het omstreden onderzoek van de Brusselse onderzoeksrechter De Troy. Die liet op 24 juni 2010 speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie binnenvallen bij het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, in de Sint-Romboutskathedraal, bij kardinaal Danneels thuis en bij de commissie Adriaenssens.

Crypte opengebroken
Bij die huiszoekingen werd met veel vertoon een enorme hoeveelheid documenten en computers in beslag genomen. In de Sint-Romboutskathedraal werd een crypte opengebroken. De huiszoekingen volgden op een klacht tegen de bisschoppen wegens een doofpotoperatie over het seksueel misbruik binnen de kerk.

Overdreven
Het aartsbisdom vond de huiszoekingen overdreven, was geschokt door het openbreken van de crypte en verontwaardigd over de hoeveeelheid in beslag genomen materiaal, die niet in verhouding tot het onderzoek zou staan. De advocaat van het aartsbisdom diende een verzoek in om alle documenten en computers terug te krijgen.

140 meter archief
"Het gaat onder meer om 140 meter archief van de Kerk, bijvoorbeeld van de kerkelijke rechtbanken", zegt meester Keuleneer. "Eerder waren al de computers van het aartsbisdom teruggegeven, maar daar zijn toen kopieën van gemaakt en ook die kopieën moeten teruggegeven worden."

In beraad
De KI besliste op 13 augustus al dat alle documenten die bij de Commissie Adriaenssens in beslag genomen zijn, moesten worden teruggeven. Er ontstond heel wat deining toen de KI op verzoek van de onderzoeksrechter weigerde de beslissing openbaar te maken. Pas een week later lekte het arrest uit. Over het luik van de huiszoekingen bij het aartsbisdom en bij kardinaal Danneels hield de KI zijn beslissing in beraad.

Doek valt
Vandaag valt dan definitief het doek over operatie Kelk. Alles wat in beslag genomen werd, moet worden teruggegeven. Dat betekent dat onderzoeksrechter De Troy niks meer in handen heeft en er de facto geen onderzoek meer is. (ee)


Onderzoeksrechter Wim De Troy
UNKNOWN Onderzoeksrechter Wim De Troy
Fernand Keuleneer, advocaat van kardinaal Danneels
UNKNOWN Fernand Keuleneer, advocaat van kardinaal Danneels