Gepensioneerd generaal Buchsenschmidt betreurt te grote aanwezigheid militairen op straat

Guy Buchsenschmidt (C).
AFP Guy Buchsenschmidt (C).
Luitenant-generaal Guy Buchsenschmidt, sinds kort met pensioen, betreurt het volgens hem te hoge beroep dat de regering doet op militairen voor binnenlandse veiligheidsopdrachten in steun van de federale politie. Dat gebeurt ten nadele van hun training en van buitenlandse operaties.

Volgens hem worden de vaardigheden van onze militairen unaniem erkend door onze bondgenoten. Op operationeel vlak staat de kennis, beschikbaarheid, intellectuele flexibiliteit, terreinkennis, moed en talenkennis van de Belgische militairen buiten kijf.

"Het is daarom betreurenswaardig dat die vaardigheden, buitensporig en langdurig, worden gebruikt in operaties op het eigen grondgebied (operatie "Vigilant Guardian"). Het gaat om operaties waarvoor onze militairen zonder twijfel overgekwalificeerd zijn en die ten koste gaan van de training en de essentie van het beroep: de buitenlandse missies als steun voor een voluntaristisch buitenlandse beleid", schrijft hij in een afscheidsbrief aan het leger ("Adieux aux armes"), geadresseerd aan Belga.

De wereld is in 40 jaar grondig veranderd en volgens de ex-generaal geldt dat ook voor onze strijdkrachten. "De evolutie van ons leger is indrukwekkend. Nooit waren onze militairen zo goed uitgerust, getraind en opgeleid. Nooit werd er meer op hen beroep gedaan, zowel in buiten- als binnenland. Zonder de competenties en moed van onze anciens in vraag te stellen, heeft de Belgische soldaat in 2017 een ongeëvenaard competentieniveau bereikt", benadrukte hij. "Maar paradoxaal genoeg is zijn toekomst nog nooit zo somber geweest", voegt hij er meteen aan toe.

België staat op het vlak van defensie-uitgaven op de voorlaatste plaats in de NAVO. "Daardoor zijn de kredieten voor operaties en trainingen onvoldoende, en worden investeringen voor zwaar materieel bevroren", betreurt generaal Buchsenschmidt. De regering heeft dan wel in juni de strategische visie op Defensie, goed voor 9,4 miljard euro aan investeringen tot 2030, goedgekeurd, maar het is nog altijd wachten op de finale stemming van de programmatiewet die dat moet concretiseren. Tot slot wijst hij op de tegenstelling tussen de verjonging van de strijdkrachten en het invoeren van een korte carrière enerzijds, en het verhogen van de pensioenleeftijd anderzijds.