Gentse Korenmarkt bedekt met grootste vredesvlag ter wereld

REUTERS
Met een vredesvlag van 50 op 30 meter is op de Gentse Korenmarkt een wereldrecord gebroken. Met de slogan "ontwapen om te ontwikkelen" zet de vzw Vrede haar eis voor ontwapening kracht bij en vraagt ze aandacht voor de menselijke tol die aan militaire uitgaven verbonden zijn.

"De wereld gaf in 2011 1,74 biljoen dollar uit aan militaire bestedingen", aldus Ludo De Brabander van Vrede. "Dit is een onaanvaardbaar hoog bedrag dat in schril contrast staat met de wereldwijde uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking die daar nog geen tiende van bedragen. Onze planeet wordt bedreigd door talrijke economische, sociale, gezondheids- en milieucrisissen. Het is daarom noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een heroriëntering van deze middelen om aan de echte menselijke behoeften te voldoen. Ontwapening is nodig om ruimte te maken voor ontwikkeling."

Een wereldwijd wapenhandelsverdrag zou in de herfst op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgesloten kunnen worden. Het vorige record werd gevestigd op de Piazza Duomo in het Italiaanse Lecce op 16 november 2009, met een vlag van 40 op 21 meter.

REUTERS
REUTERS
REUTERS