Gent stelt actieplan tegen kraken voor

BELGA
In Gent heeft het stadsbestuur een actieplan tegen kraken voorgesteld. Het gaat om elf maatregelen die een einde moeten stellen aan de problematiek. De politie zal altijd optreden, overeenkomstig de nieuwe kraakwet die federaal is goedgekeurd op 14 november. "Kraken is is niet het juiste antwoord op een woonnood", aldus burgemeester Daniël Termont (sp.a). Het actieplan moet de woonst van elke Gentenaar beschermen, maar schakelt ook het OCMW in en zal leegstand assertiever aanpakken.

Met de elf maatregelen wil de stad Gent er alles aan doen om het kraken van een woning te voorkomen. "Waar kraken toch nog voorkomt, wordt de eigenaar ondersteund", klinkt het. "De burgemeester heeft hierin echter geen expliciete bevoegdheid", herhaalt Termont. Toch zal het parket prioriteit geven aan de kwestie, aldus stad Gent.

De politie heeft voortaan nieuwe mogelijkheden om een pand binnen te gaan om vaststellingen te doen en bezetters te identificeren. Het bezetten van een pand is altijd strafbaar, zowel bij een bewoond als een onbewoond pand. Bij een onbewoond pand moet de eigenaar/huurder eerst een klacht indienen bij politie.

De stad zal eigenaars informeren over de mogelijkheid om politiediensten te waarschuwen bij lange reizen, zodat die extra controles kunnen uitvoeren. Er komt een 'contactpunt kraken', waar eigenaars terecht kunnen met vragen. Wanneer een eventuele kraak tot overlast leidt, zal de burgemeester optreden op basis van artikel 135 paragraaf 2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Termont wil in de zonale veiligheidsraad ook oproepen om specifiek aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties, die krakers ondersteunen of kraakpanden ter beschikking stellen.

Leegstandcoach

Indien de strenge aanpak van krakers leidt tot meer dakloosheid, zal het OCMW ingrijpen waar mogelijk. "Het OCMW biedt, op de meest aangewezen wijze binnen zijn wettelijk kader, hulp aan", zegt het actieplan. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW de uitgezette krakers zal herhuisvesten. Ze zullen enkel geïnformeerd worden over het aanbod van de welzijnsdiensten. De stad Gent kondigde ook een investering van 10 miljoen euro in de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent aan. Daarnaast wordt ook beloofd dat er nauwlettende wordt gekeken of de nieuwe kraakwet leidt tot een stijging van de dakloosheid.

Leegstand zal strenger aangepakt worden met een informatiecampagne rond het "meldpunt leegstand", waar alle Gentenaren meldingen kunnen doen. Er komen maandelijkse administratieve controles, waar dat vroeger driemaandelijks gebeurde. Stadsdiensten zullen domiciliefraude viseren en - indien nodig - het reglement snel aanpassen. Een 'leegstandcoach' zal eigenaars ten slotte aansporen om hun pand te verhuren.

Het 'Actieplan Kraken' moet nog goedgekeurd worden door de Gentse gemeenteraad. Een themacommissie komt op 6 december samen om het plan te bespreken.

GEL/
10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Jan Boden

  Na het desastreuze circulatieplan nu dus een nog dommer kraakplan. In Gent zijn ze helemaal het noorden kwijt.

 • Chris Fabel

  Er kan alleen maar sprake zijn van woonnood als er niet voldoende woningen zijn voor de eigen bevolking. Dit kan met goede planning opgevangen worden. Dat vreemdelingen komen aanwaaien zonder enige degelijke voorbereiding op hun landverhuis en dan met braak innemen wat België hen niet zo maar onmiddellijk kan aanbieden valt daar zeker niet onder.

 • Tina Colpaert

  Als die roma eens bij termont op bezoek ging terwijl hij niet thuis is en zijn deur openbreken boelke kraken het zou niet lang duren voor er actie is!!!

 • Erik Desloover

  termont visiert nu eigenaars van panden , men doet niet wat men wil in dit socialistisch land als men maar iets bezit waar voor gewerkt is . typisch socialisme

 • Nick de Anno

  Kraken = Inbraak = Strafbaar.