Gent start campagne tegen steaming

"Steamers hebben hulp nodig." Met deze slogan voert de stad Gent een sensibiliseringscampagne rond steaming. Bij steaming perst een groep geld, een gsm, huiswerk of iets anders af van hun slachtoffer. Er is altijd minstens één minderjarige bij betrokken en er wordt vaak gedreigd met geweld.

Schaamte
"Met de campagne willen we de slachtoffers een hart onder de riem steken", legt preventieambtenaar Sandra Rottiers uit. "We willen hen duidelijk maken dat het de daders zijn die zich moeten schamen, niet zijzelf." Want steaming blijkt een grote impact te hebben op de slachtoffers. Zij kampen nadien nog lang met angst- en schaamtegevoelens. De campagne wil slachtoffers motiveren om hun verhaal aan iemand te vertellen en vrienden, ouders en leerkrachten bewuster maken van de problematiek.

Humor
De campagne gebruikt omgekeerde humor als middel: de steamers worden rechtstreeks aangesproken en krijgen tips om beter te steamen. Tegelijkertijd worden zij belachelijk gemaakt. "Jongeren begrijpen de dubbele boodschap achter de campagne en vinden het positief dat voorkomen wordt dat het slachtoffer extra wordt benadrukt", aldus jongerenpreventiecoach Jorgen Bruggeman.

Naast affiches en flyers is er ook een website opgestart en er is een lessenpakket gemaakt voor leerkrachten. (belga/adb)