Gent schakelt deurwaarders in om parkeerboetes te innen

UNKNOWN
De stad Gent schakelt vanaf vandaag deurwaarders in om boetes te innen van foutparkeerders die hardnekkig weigeren te betalen. De totale kost kan oplopen tot het drievoudige van de oorspronkelijke boete.

Vandaag werden 770 dwangbevelen gestuurd naar foutparkeerders die na aanmaningen hun retributie niet hadden betaald. Een dwangbevel is een betalingsbevel dat dezelfde kracht heeft als een vonnis en dat zonder tussenkomst van een rechter door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd kan worden. Volgens het parkeerbedrijf Gent zijn er ruim 21.000 onbetaalde retributies tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010.
 
"Het parkeerbedrijf misloopt daardoor tienduizenden euro's aan parkeergelden", aldus schepen van mobiliteit Martine De Regge. "Maar het kan vooral niet dat plichtbewuste burgers hun parkeerretributie wel betalen en wanbetalers ongemoeid blijven."

Aanmaningsbrief
Voorheen bleven hardnekkige wanbetalers quasi buiten schot, omdat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van omslachtige gerechtelijke procedures. "Voortaan maken we gebruik van de nieuwe gemeentewet die zegt dat de stadsontvanger verschuldigde retributies via een dwangbevel kan innen. Een foutparkeerder heeft nog vijf werkdagen tijd om de retributie te betalen, waarna een aanmaningsprocedure start. Op de twintigste dag na het uitschrijven van de retributie vertrekt een eerste aanmaningsbrief en nog eens twintig dagen later een tweede. Pas als die aangetekende aanmaning onbetaald blijft, wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder die bij exploot het dwangbevel tekent."
 
Het is de burgerlijke rechtbank die bevoegd is voor het betwisten van een dwangbevel. (belga/ka)