Gent begint met drug courts

In Gent start volgende week een pilootproject met drugsbehandelingskamers, gespecialiseerde kamers van de rechtbank waarin de rechters nauw samenwerken met hulpverleners. De kamers zijn vergelijkbaar met de Amerikaanse drug courts, zo bericht De Morgen vrijdag.


Rechter
De drugsbehandelingskamers in Gent zijn een logisch gevolg van het proefzorgproject dat er al enige tijd loopt. Via dat project worden verslaafden die lichte drugsgerelateerde feiten hebben gepleegd, doorverwezen naar de hulpverlening. Als ze ervoor kiezen zich te laten behandelen, vervalt hun vervolging. Indien ze hun behandeling niet tot een goed einde brengen, moeten ze zich alsnog voor de rechter verantwoorden.

Afwikkeling
Vorig jaar rees de vraag of diezelfde aanpak ook niet kon voor verslaafden die zwaardere feiten hebben gepleegd om hun verslaving te bekostigen, zoals dealen of diefstal met geweld. Nu is er vaak een lange periode tussen het onderzoek en de afwikkeling voor de rechtbank. Door kort op de bal te spelen en naast het onderzoek ook meteen de drugshulpverlening op te starten kunnen volgens het Gentse gerecht veel problemen voorkomen worden.

VS
In de Verenigde Staten zijn er al 1.200 drug courts. Vorig jaar trok een team van de Gentse rechtbank naar de VS om te kijken hoe daar toegaat. De aanpak lijkt te werken, want het aantal recidives is fel teruggelopen. Volgende week donderdag geeft minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) het startschot van het Gentse pilootproject. (belga/mvl)