Gemeenteraad Vilvoorde stemt motie tegen open asielcentrum

Staatssecretaris Maggie De Block.
BELGA Staatssecretaris Maggie De Block.
De gemeenteraad van Vilvoorde heeft vanavond een motie gestemd tegen de mogelijke komst van een open terugkeercentrum voor asielzoekers. Het voormalig kantoorgebouw van de Administratie Wegen Vlaams-Brabant aan de Luchthavenlaan is zoals bekend een van de mogelijke locaties die volgens staatssecretaris Maggie De Block hiervoor in aanmerking komen. Een beslissing is er evenwel nog niet.

Vilvoorde wijst in de motie, die met uitzondering van de zich onthoudende Vlaams Belang-fractie unaniem werd goedgekeurd, op het feit "dat dit centrum het lokaal sociaal draagvlak disproportioneel overschrijdt en de sociale cohesie dreigt te verstoren". Vilvoorde heeft binnen de regio immers al veruit het hoogste procentueel aandeel immigranten op haar grondgebied en het stadsbestuur levert maximale inspanningen om hun integratie te bevorderen.

Niet veilig
Deze locatie is volgens Vilvoorde bovendien "stedenbouwkundig onverantwoord". Volgens de brandweer beantwoordt dit kantoorgebouw niet aan de brandweervoorschriften en zijn belangrijke budgettaire inspanningen nodig om het aan te passen.

Omgeving
Het pand bevindt zich in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen naast de site waar het Portaelsziekenhuis zich wil vestigen. Volgens het GRUP VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) dient men bij een bestemmingswijziging van dit kantoorgebouw rekening te houden met zijn omgeving.