Gemeenteraad Linkebeek duidt Damien Thiéry opnieuw aan als waarnemend burgemeester

BELGA
De gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek heeft in een geheime stemming Damien Thiéry onieuw aangeduid als waarnemend burgemeester, een functie die hij wegens opeenvolgende niet-benoemingen als burgemeester al sinds 2007 bekleedt.

Thiéry kreeg de stemmen van de 11 aanwezigen van zijn Franstalige eenheidslijst Lijst van de Burgemeester (LB). De twee verkozenen van de Vlaamse lijst Prolink stemden voor de eigen kandidaat Eric De Bruycker.

Na het arrest van de Raad van State in december vorig jaar waarin het beroep van Damien Thiéry werd verworpen tegen zijn niet-benoeming als burgemeester had Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gemeenteraad verzocht om een nieuwe burgemeester voor te dragen. Tenzij er nieuwe feiten worden aangebracht, kan dit volgens de huidige wetgeving - de wetgever wou op die manier "carrousels" vermijden - niet dezelfde persoon zijn die eerder werd afgewezen. Tijdens de raadszitting motiveerde Thiéry de beslissing om een nieuwe waarnemende burgemeester te verkiezen met het argument dat de huidige Franstalige meerderheid momenteel nog niet in staat is om een nieuwe burgemeestersvoordracht te doen.

De Vlaamse oppositie was bij monde van Rik Otten niet te spreken over de gang van zaken. Vanuit de Franstalige meerderheid stelde Lena Lebon dat de hele meerderheid wel degelijk achter Thiéry staat en dat het de uitdrukkelijke beslissing van de Linkebeekse bevolking is dat Thiéry de gemeente blijft leiden.

Bij de jongste verkiezingen haalde de Lijst van de Burgemeester van Thiéry liefst dertien van de vijftien gemeenteraadszetels. Thiéry is voor de MR overigens ook lid van de Kamer.