Gemeentebestuur Zaventem verzekert continuïteit werking

De burgemeester van Zaventem Francis Vermeiren.
BELGA De burgemeester van Zaventem Francis Vermeiren.
Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur deelt de Zaventemse burgemeester Francis Vermeiren (Open Vld) mee dat het schepencollege in zijn gemeente vanaf heden bestaat uit zijn partijgenoten Ingrid Holemans, Dirk Philips, Piet Ockerman en Peter Rosel en Eric Van Rompuy (CD&V). Het is hetzelfde college dat tot 2 januari de gemeente bestuurde zonder Lieve Wierinck en William Blockmans. Sonja Jacobs zetelt als OCMW-voorzitter.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Vlaams-Brabant verklaarde de aanduiding van het nieuwe schepencollege van Zaventem gisteren ongeldig. Het acht bewezen dat 4 raadsleden van het kartel sp.a-Groen-Leef een dubbele voordracht van schepenen ondertekende. Het viertal kan samen met Open Vld'er Piet Ockerman, die volgens de Raad net als het viertal een dubbele burgemeestersvoordracht tekende, deze legislatuur geen uitvoerend mandaat meer bekleden. Van Ockerman is al geweten dat hij beroep aantekent bij de Raad van State.

Door de vernietiging van de aanduiding van het nieuwe college treedt het oude schepencollege automatisch terug in functie. Opmerkelijk is dat Piet Ockerman hierdoor voorlopig toch kan aanblijven als schepen vermits de uitspraak van de Raad geen invloed heeft op zijn aanstelling in het vroegere schepencollege.

William Blockmans, die deel uitmaakte van het vroegere college, kan nu niet meer zetelen vermits hij op 31 december 2012 zijn ontslag indiende als schepen. Lieve Wierinck zetelde in het vorige college als OCMW-voorzitter maar zij is in die functie inmiddels opgevolgd door Sonja Jacobs. Daar haar aanstelling geldig is, neemt zij plaats in het college in.