Geluidshinder: BBL zal Vlaams beleid bij Europa aankaarten

Morgen verstrijkt voor de Vlaamse regering de Europese deadline voor het opstellen van actieplannen tegen geluidshinder. "Maar zelfs de geluidsbelastingskaarten die de basis moeten vormen van die actieplannen, zijn nog niet afgerond", luidt het bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL). De koepel van milieuorganisaties zal de achterstand bij Europa aankaarten.

Mogelijke klacht
"In eerste instantie gaan we een brief schrijven naar Europees Commissaris voor Milieu Stavros Dimas om het probleem te melden", aldus Erik Grietens van de milieukoepel. De BBL zal vragen om stappen te ondernemen. De organisatie vreest dat de materie in het najaar in het electorale vaarwater van de Vlaamse verkiezingen van 2009 zal terecht komen en zo op de achtergrond zal belanden. "Als er in het najaar echt niets gebeurt dan dienen we mogelijk klacht in", aldus Grietens.

Kaarten onafgewerkt
Volgens de BBL is lawaai het belangrijkste hinderprobleem in Vlaanderen. Vlaanderen hinkt voor hen het achterop in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld inzake geluidsschermen of geluidsarme wegbedekking. Volgens een Europese richtlijn moest Vlaanderen tegen 30 juni 2007 via geluidsbelastingskaarten de geluidshinder in kaart brengen voor de belangrijkste autowegen, spoorwegen, agglomeraties en luchthavens. Die kaarten zijn nu nog steeds niet afgewerkt waardoor de volgende deadline niet gehaald wordt: op basis van de plannen moeten tegen 18 juli 2008 actieplannen opgesteld zijn tegen de hinder.

Volgens de BBL zal Vlaanderen ook de eigen doelstellingen inzake lawaaihinder uit het Vlaams milieubeleidsplan niet halen. Tegen 2010 mag maximaal 15 procent van de bevolking ernstig gehinderd worden door lawaai, tegen 2020 mag dat nog 10 procent zijn. Nu is dat 18 procent, aldus de BBL. (belga/sd)