Gelekte EU-studie: Belgische taks op kerosine zou CO2-uitstoot met 17 procent doen dalen

BBL: “Kerosine belasten is ook economisch haalbaar”

Een kerosinebelasting zou ons land jaarlijks 142 miljoen euro kunnen opleveren. (Illustratiefoto)
Shutterstock Een kerosinebelasting zou ons land jaarlijks 142 miljoen euro kunnen opleveren. (Illustratiefoto)
Mocht België de kerosine belasten van alle vliegtuigen die op zijn grondgebied vertrekken, dan zou de CO2-uitstoot er met 17 procent verminderen. Volgens een Europese studie zou dit de globale economie níet schaden en jaarlijks bijna 500 miljoen euro aan inkomsten genereren. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu, die de studie in handen kreeg.

De studie van de Europese Commissie is al een jaar oud maar werd niet vrijgegeven. Volgens de resultaten blijkt dat een daling van 17 procent – of 0,7 miljoen ton CO2 – gelijk is aan elk jaar 270.000 auto’s van de Belgische wegen halen. Als álle EU-landen accijns op kerosine zouden heffen, zou de koolstofemissie in de EU afnemen met 16,4 miljoen ton, ofwel evenveel als wanneer er 8 miljoen auto’s permanent van de weg worden gehaald.

“De studie, die vorig jaar afgerond maar nog niet gepubliceerd werd, ontkracht de mythe dat de economie onherstelbare schade zou oplopen als luchtvaartmaatschappijen accijnzen moeten betalen op hun brandstof”, zegt Bill Hemmings, luchtvaartdirecteur van de Europese ngo Transport & Environment.

Geen cent accijnzen betaald

Het wegtransport in Europa, met name vrachtwagens en auto’s, betaalt accijnzen op zijn brandstof. Dit in tegenstelling tot lokale en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen in Europa: die hebben nog nooit een cent accijnzen betaald op de brandstof die ze tanken op EU-luchthavens. Zelfs niet voor binnenlandse vluchten, hoewel het rapport aantoont dat de barrières hiervoor in 2003 opgeheven werden. Lidstaten zijn sinds dat jaar bevoegd om kerosine te belasten voor vluchten binnen Europa.

Ter vergelijking: kerosine getankt voor binnenlandse vluchten wordt al jarenlang belast in landen over de hele wereld, zoals de VS, Australië, Japan, Canada en Saudi-Arabië.

Verdrag van Chicago

“De luchtvaart in Europa heeft decennialang een gratis pas gekregen op het vlak van brandstofbelastingen. Dat moet nu eindigen”, zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu. “Een taks op kerosine is essentieel om de klimaatverandering te bestrijden en zou geweldig nieuws zijn voor miljoenen mensen die last hebben van vliegtuiglawaai. Europa’s unieke en trieste status als belastingparadijs voor kerosine is onverdedigbaar.”

Een brandstofaccijns van minimaal 33 cent per liter, zoals in de andere transportsectoren wel wordt berekend, zou de EU jaarlijks 27 miljard euro opleveren.

In tegenstelling tot wat de luchtvaartindustrie beweert, wordt in de gelekte studie opgemerkt dat het Verdrag van Chicago uit 1944 de belasting op vliegtuigbrandstof niet uitdrukkelijk verbiedt, maar alleen de belasting op brandstof die aan boord van een vliegtuig blijft bij aankomst uit een ander land. “Lidstaten hebben al lang de macht om kerosine te taxeren, maar ze doen het gewoon niet”, zegt Hemmings.

De luchtvaart in Europa heeft decennialang een gratis pas gekregen op het vlak van brandstofbelastingen. Dat moet nu eindigen

Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu

Top Europese ministers

De luchtvaartsector in Europa is zwaar onderbelast in vergelijking met andere regio’s. Meer dan twintig EU-landen leggen de internationale luchtvaart helemaal geen taksen op. In tegenstelling tot Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië: daar belasten landen binnenlandse kerosine of passen ze tickettaksen, btw of omzetbelastingen toe.

De Europese ministers van Financiën komen midden juni bijeen in Den Haag voor een tweedaagse top over luchtvaartbelastingen, een primeur. 

“Wij willen dat de Belgische ministers met de resultaten van de studie aan de slag gaan op die top en concrete stappen ondernemen om een kerosinetaks in te voeren”, zegt Spruyt. “Nederland en Frankrijk toonden hier al bereidheid toe. Het wordt hoog tijd dat de luchtvaart net als andere transportsectoren een bijdrage levert aan het halen van de klimaatdoelstellingen.”

De CO2-uitstoot van de luchtvaart in Europa is de afgelopen vijf jaar met 26,3 procent gestegen – veel meer dan welke andere EU-emissiebron ook

142 miljoen euro

Moest België het voorbeeld van Duitsland volgen, dan zouden de prijzen van de vliegtuigtickets gemiddeld met 4 procent stijgen. Verder berekende de Commissie dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart met 4 procent zou dalen, omdat er 4 procent minder passagiers zijn, wat goed is voor het klimaat. Daarnaast zou de belasting jaarlijks 142 miljoen opbrengen.

De vrees van de sector dat een belasting tot banenverlies zou leiden, wordt in de studie erkend. Het aantal jobs zou met 4 procent dalen. Maar volgens de onderzoekers zou dat verlies gecompenseerd worden in andere sectoren, waardoor het netto-effect op werkgelegenheid nul is.

Transport versus klimaat

Transport is Europa’s grootste klimaatprobleem, goed voor 27 procent van de Europese broeikasgasemissies. De CO2-emissies van de luchtvaart stegen vorig jaar met 4,9 procent in Europa, terwijl de uitstoot van alle andere transport met 3,9 procent daalde. De CO2-uitstoot van de luchtvaart in Europa is de afgelopen vijf jaar met 26,3 procent gestegen – veel meer dan welke andere EU-emissiebron ook.
72 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Peter Janssens

  Werkt alleen maar als alle omringende landen dit ook doen. Van mij mag zo'n vliegticket gerust het dubbele kosten, daar is een auto niets tegen qua vervuiling.

 • bernard busschaert

  begrijp niet hoe ze kunnen zeggen dat men 17% kan winnen...wij gaan toch gewoon verder het vliegtuig gebruiken of denken ze nu dat we de vakanties gaan doen verdwijnen of het zakenleven??...de enige die zouden kunnen afgestrafd worden zijn die zotte goedkope citytrips van 50€....maar de bus zal dat wel niet oplossen de oplossing is de wetenschap die andere en betere motoren moet vinden...anders is het weer een taks om de puttekes te vullen van het slecht beleid van onze politici!!

 • bob jansens

  verlies aan jobs worden gecompensserd in andere sectoren; maar deze nieuwe jobs zullen niet noodzakelijk in België gerealiseerd worden. Op de radio sprak BBL over investeringen in HST-lijnen. Dat men eerst maar eens investeerd in extra spoorlijnen voor binnenlands vervoer. Trouwens BBL is een van die organisaties die onmiddellijk protesteren als men een nieuwe spoorlijn voorstelt.

 • johan lanoot

  Voor Belgie betekent dit gewoon een verschuiving naar het buitenland. Als ik in de toekomst vanuit Eindhoven het vliegtuig neem omdat het daar goedkoper is, dan zal de CO-uitstoot in Belgie dalen maar in Nederland stijgen. Eenzelfde effect zal ook gelden voor tewerkstelling en economie.

 • Johan op eynde

  Het is niet logisch dat ik aan de pomp taksen betaal op mijn brandstof en de luchtvaart niet. Los van het feit of dit goed is of niet voor het klimaat en de werkgelegenheid is dit een vorm van staatssteun waarvoor ik geen belastingen wil betalen.