Gekibbel in Leuven: "N-VA Leuven betaalde steeds voor huur zalen en lenen materiaal"

Burgemeester Louis Tobback
photo_news Burgemeester Louis Tobback
N-VA Leuven ontkent ten stelligste dat het in het verleden gratis zalen en materiaal van de stad Leuven ter beschikking kreeg. Dat zegt de partij als reactie op Leuvens burgemeester Louis Tobback (s.pa). Verwijzend naar de actuele tijdsgeest over de graaicultuur pleit N-VA ervoor dat ook partijen hiervoor in de toekomst zouden betalen.

Burgemeester Tobback wees er gisteren op dat het gratis ter beschikking stellen van materiaal voor activiteiten van partijen een jarenlange traditie is in Leuven waar ook oppositiepartijen zoals N-VA in het verleden van profiteerden. Hij verwees hierbij naar activiteiten van deze partij in het Leuvens stadhuis en het centrum Genadedal. Daarmee reageerde burgemeester Tobback op kritiek van N-VA op het gratis uitlenen van materiaal aan een sp.a-activiteit vorig weekend.

Dit wordt formeel ontkend door Zeger Debyser, N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. "We hebben de huur van onze zalen in het verleden steeds betaald. We vergaderen met onze fractie weliswaar gratis in het stadhuis, maar deze vergaderingen gaan door in de ons toegewezen zaal in het kader van de gemeenteraads- en commissiewerking. We hebben voor een N-VA-quiz ooit eens materiaal geleend maar ook daar hebben we voor betaald. Van een activiteit in het Genadedal hebben we geen weet", aldus Debyser.

De N-VA vindt de vrijstelling van retributies voor politieke partijen "niet meer van deze tijd". "Het collegebesluit baseert het gratis ter beschikking stellen van het materiaal aan de sp.a op het feit dat het ontleenreglement vrijstelling verleent voor manifestaties waaraan de stad haar medewerking verleent. Wij stellen voor te expliciteren dat politieke partijen hiervoor niet in aanmerking komen", aldus Debyser, die ook wijst op een probleem van belangenvermenging. "De sp.a-activiteit betrof een rondleiding door schepen Mohamed Ridouani in het Sluispark. Bij het nemen van deze beslissing is Ridouani nochtans in het schepencollege aanwezig gebleven, wat niet kan", zegt Debyser, die niet van plan is om klacht neer te leggen. "Wij willen het verleden achter ons laten, maar ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan."

Tobback verwees gisteren ook naar een beslissing in het bureau van de gemeenteraad dat er vanaf oktober 2017 geen lokaal of materiaal meer ter beschikking zal gesteld worden van partijen, omwille van het aankomende verkiezingsjaar. Ook dit dient volgens Debyser genuanceerd te worden. "Hetgeen Tobback in het bureau van de raad aangekondigd heeft, slaat enkel op verhuur van zalen en niet op het uitlenen van materiaal."