Geert Bourgeois: "Taalcode moet uit rijksregister verwijderd worden"

Geert Bourgeois
BELGA Geert Bourgeois

Na een klacht over het gebruik van de taalcode bij het versturen van oproepingsbrieven voor de regionale en Europese verkiezingen van vorig jaar in Sint-Genesius-Rode, heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois een brief gestuurd aan zijn federale ambtgenoot met de vraag om de taalcode uit het rijksregister te verwijderen. Dat antwoordt de minister op een parlementaire vraag van Linda Vissers (Vlaams Belang).

Sint-Genesius-Rode

De minister stuurde in 2009 zeven dossiers door over handelingen van de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Drie dossiers hadden betrekking op Sint-Genesius-Rode. In twee gevallen - versturen van oproepingsbrieven en een parkeerdossier - vroeg Bourgeois de federale minister van Binnenlandse Zaken om de taalcode uit het rijksregister te verwijderen.

Basisschool De Letterbijter
Twee dossiers situeerden zich in Wezembeek-Oppem. Het ging telkens om dossiers met betrekking tot de Nederlandstalige basisschool De Letterbijter. In één geval - overschakeling van de Freinettechnieken naar gewoon basisonderwijs en naamsverandering van de school - werd de gemeente een brief gestuurd over de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur. De twee resterende dossiers hadden betrekking op Linkebeek. In één geval werd de beslissing tot het houden van een gemeenteraadszitting achter gesloten deuren vernietigd. (belga/ddh)